Hopp til innhold

Han ble ulovlig GPS-overvåket - mister likevel jobben

Hålogaland lagmannsrett har forkastet anken fra Jørn Roar Hansen Rollstad. Han ble sparket som sjåfør på en renovasjonsbil fordi han hadde ført for mange overtidstimer.

Oppsagt via e-post

Jørn Roar Rollstad fikk sparken fra Avfallservice etter ulovlig GPS-overvåking. Nå kan saka ende i Høyesterett

Foto: NRK/Montasje

Arbeidsgiveren brukte GPS-loggen fra bilen for å bevise at Rollstad hadde tatt for mange pauser i arbeidstida.

I Nord-Troms tingrett vant det interkommunale selskapet Avfallsservice AS saka. Oppsigelsen av Rollstad ble kjent gyldig og han ble dømt til å betale saksomkostninger og andre utgifter til Avfallsservice på over 300 000 kroner.

Nå har Rollstad tapt saka også i lagmannsretten.

Grov krenkelse av arbeidstakeren

I dommen i Hålogaland lagmannsrett heter det at Avfallsservice AS har begått en grov krenkelse av Rollstad. Dessuten har selskapet begått et bevisst tillitsbrudd.

Arbeidsgiveren hadde montert GPS-overvåking i bilene sine som sitat: …”et administrasjons-, navigasjons- og rapporteringsverktøy – ikke et overvåkingssystem.”

Misbrukte GPS-data

Da GPS-systemet ble installert i bilene forsikret Avfallsservice AS de ansatte at det ikke skulle brukes til kontroll av arbeidstakerne.

Da arbeidsgiveren fikk mistanke om at Rollstad førte for mye overtid på renovasjonsruta ble GPS-loggen likevel tatt i bruk som bevis.

Hålogaland lagmannsrett kritiserer Avfallsservice AS for å ha brutt både personopplysningsloven og arbeidsmiljøloven i denne saka.

Retten mener at arbeidsgiveren kunne ha brukt andre metoder enn å gå inn i GPS-loggen for å kontrollere arbeidstida til renovasjonsbilsjåføren.

Ødelegger tillitsforhold

Datatilsynet mener at det prinsipielt dreier seg om hvordan personopplysninger blir brukt til andre formål enn opprinnelig tenkt. Tilsynet mente at fremgangsmåten til Avfallsservice AS ikke var akseptabel. Å sammenligne timelistene til Rollstad med GPS-data fra renovasjonsbilen var ikke forenlig med det opprinnelige formålet til å installere GPS i bilene.

Store personvernkonsekvenser

Å bruke personopplysninger som er samlet inn fra GPS kan få store personvernskonsekvenser, mener tilsynet.

Datatilsynet peker også på at ansatte må ha tillit til at arbeidsgiveren behandler opplysninger å tråd med forutsetningene. I motsatt fall vil det raskt oppstå usikkerhet hos de ansatte.

Fryktet sabotasje

I retten framholdt Avfallsservice AS at de ikke kunne orientere sine ansatte på forhånd om at de ville ta i bruk GPS-data for å få bekreftet sine mistanker om juks med overtidslistene.

Arbeidsgiveren mente at de ansatte i så fall ville sabotere kontrollmuligheten ved å la være å bruke systemet.

Arbeidsgiveren mener også at deres interesse for å bruke systemet til kontrollformål er mer tungtveiende enn Rollstads personverninteresser.

I dommen i Hålogaland lagmannsrett får ikke Avfallsservice AS medhold i dette synet.

Retten sier at …«lagmannsretten finner etter dette at Avfallsservice AS’ behov for å gjennomføre kontrollen ikke overstiger hensynet til arbeidstakers personvern….»

LES OGSÅ:

Regning på en halv millioner kroner

Hålogaland lagmannsrett konkluderer altså med at anken fra den tidligere ansatte i Avfallsservice AS forkastes.

I tillegg sitter Jørn Roar Hansen Rollstad igjen med ei kraftig regning etter å ha tapt saka også i lagmannsretten.

Rollstad ble dømt til å betale sin tidligere arbeidsgiver 202.231 kroner i saksomkostninger for lagmannsretten. I tillegg opprettholdes dommen i tingretten der Rollstad ble dømt til å betale saksomkostningene for tingretten med 316.903 kroner.

Saka blir anket inn for Høyesterett.