Goliat utsatt

Får ikke satt i gang innkjøp i tide. Må vente på godkjenning fra stortinget.

Sevan Marine

En plattform lik denne er en av løsningene ENI vurderer å bruke på Goliatfeltet.

Foto: Sevan Marine ASA

Oljeselskapet ENI, som skal bygge ut Goliatfeltet, må utsette produksjonsstart på feltet med et år.

- Vi får ikke lov til å bestille utstyr før etter at prosjektet er godkjent i Stortinget, sannsynligvis i slutten av vårsesjonen. Da blir tiden for knapp for å få prosjektet klargjort til 2012, sier teknisk direktør i Eni, Aril Glæserud til Teknisk Ukeblad.

Han forteller at produksjonsstarten derfor er utsatt til 2013, men at ENI fortsatt har som mål å levere plan for utbygging og drift i januar, etter at det endelige valget av plattformkonsept gjøres før jul.