Hopp til innhold

– Alta har mye å lære av asylmottaket i Vadsø

– Asyl og moskédebatten i Alta har gått over stokk og stein, mener ordfører Rolf Arne Hanssen i Vadsø.

Asylmottak Vadsø

Asylmottaket i Vadsø har eksistert i 24 år. Det har gått veldig fint, er skussmålet fra kommunen.

Foto: Ole-Marius Aune Sandmo / NRK

Vadsø-ordfører Rolf Arne Hanssen (SV) mener folk i Alta har mye å lære av Vadsø, hvor det har vært asylmottak i 24 år.

Rolf Arne Hanssen

Vadsø-ordfører Rolf Arne Hanssen (SV).

Foto: Kaspar Fuglesang

I Alta har det den siste tiden vært et stort engasjement rundt etableringen av et asylmottak i tidligere Nordlys hotell i bydelen Bossekop. At Altas moské, som i dag ligger i bydelen Bukta, skal flyttes rett over veien for det planlagte asylmottaket har ført til skepsis.

Blant andre varaordfører Ronny Berg (Frp) har uttrykt frykt for gettofisering av Bossekop, mens Rut Olsen (Kystpartiet) frykter økt kriminalitet og økt fare for voldtekter.

– Ingen er redde for å gå tur

Vadsø kommune er i landstoppen med antall asylsøkere i Norge i forhold til folketallet. Blant annet er hele en av ti som bor i Vadsø sentrum innvandrer.

Ordfører Rolf Arne Hanssen mener folk i Alta har mye å lære av Vadsø, hvor det har vært asylmottak i 24 år.

– Mye av den debatten i Alta kunne vært unngått ved å se på forholdene i en kommune som Vadsø, sier ordføreren.

Asylmottaket i Vadsø er er et av de største i landet, og ifølge ordføreren er det ingen ting som tyder på at folk er blitt utsatt for noe mer kriminelt de siste 24 årene.

– Ingen er redde for å gå tur her i Vadsø, sier Hanssen.

Geir Vorren

Geir Vorren er nærmeste nabo til asylmottaket i Vadsø. Han har ingen dårlige er faringer verken med asylsøkerne eller innvandrerne til byen.

Foto: Arnstein Jensen / Nrk

Ingen naboproblemer

Geir Vorren er en av de som bor nærmest asylmottaket i Vadsø, og
i flere av husene vis-á-vis bor det flyktninger som har fått oppholdstillatelse.

Han har dermed flere hundre asylsøkere og innvandrere som nærmeste naboer – og han kjenner flere av dem både som friidrettstrener og tidligere ansatt
i flyktningetjenesten i kommunen.

– Jeg har i alle de årene ikke hatt noen problemer med dem. Tvert imot. En sykkel forsvant en gang, men det var en hvit vadsøværing som sto bak, sier han.

Vorren har ofte garasjen stående åpen, uten problemer.

– Jeg har masse utstyr der. Ikke én spiker har blitt borte, sier han.

Formannskapet i Alta kommune skal møte Hero Norge tirsdag for å bli orientert nærmere om planene om det planlagte asylmottaket i Bossekop.