Hopp til innhold

Politikerne innførte byggestopp i halve kommunen – nå møtes de med bygdeopprør

Bygdefolk fra distriktene i Tromsø reiste til byen for å vise sin misnøye med de nyvalgte kommunepolitikerne.

Wilhelmsen møter demonstranter i Tromsø

«La bygda leve» ropte demonstrantene taktfast utenfor rådhuset i Tromsø. Til tross for at ordføreren mener

Foto: Pål Hansen / NRK

«Kor e hammarn du Edvard. Du trenger han vel no – nå som døra skal spikres igjen.»

Det sang et knippe distriktsopprørere til de fremmøtte kommunepolitikerne i Tromsø onsdag.

Den gamle nordnorske kampvisa fra 70-tallet er igjen børstet støvet av, etter at bygdelag gikk sammen for å vise sin misnøye mot distriktspolitikken i den selverklærte landsdelshovedstaden i Nord-Norge.

De nyvalgte kommunepolitikerne i Tromsø var onsdag samlet for å konstituere seg etter kommunevalget i høst. Mange bygdelag mener tiltak for å løfte distriktsområdene i Tromsø er altfor svake.

Det som provoserer mest er den restriktive boligpolitikken som er innført i distrikts-Tromsø.

Intern sentralisering

Mens Tromsø totalt sett har vokst med over 5.000 innbyggere siden 2015, har flere distriktsområder i kommunen, i samme periode, hatt en sterk nedgang i folketallet.

Selv om også nabokommunene til Tromsø har befolkningsnedgang, er nedgangen større i enkelte av byens distriktsområder.

Dette kommer frem i Tromsø kommunes egen distriktsmelding vedtatt i så sent som i mai i år.

Ordfører Gunnar Wilhelmsen valgte å gå i dialog med de fremmøtte under markeringen.

– I distriktene synes også vi ting går for sent. Men vi har store ambisjoner for neste periode, lovet en offensiv ordfører til bygdemarkeringen.

Wilhelmsen ramset opp flere tiltak han mente kommunen kunne skilte med under forrige periode: Havneutbygging, satsing på fylkesveier og vedtatte næringsplaner for distrikts-Tromsø.

– I budsjettet for 2024 skal vi se på muligheten til å øke midlene for utviklingslagene, lovet ordføreren.

Mari-Ann Benonisen, tidligere kommunestyrerepresentant for Ap, fra Lakselvbukt øst for Tromsø.

Mari-Ann Benonisen er tidligere AP-representant. Hun forlot partiet i protest for det hun mener er manglende satsing på distriktene av sittende ordfører.

Foto: Pål Hansen / NRK

Mener vedtatt politikk ikke blir innført

En av lederne for opprørerne er tidligere kommunestyrerepresentant for Ap, Mari Ann Benonisen fra bygda Lakselvbukt. Et bygdesamfunn som har mistet 10 prosent av befolkningsgrunnlaget siden 2015.

Hun varslet før kommunevalget at hun hadde forlatt partiet, som hun hadde representert i to perioder i kommunestyret, på grunn av det hun mener er manglende satsing på distrikts-Tromsø.

Hun svarte ordføreren om at mye var lovet, men lite var gjennomført:

– Distriktsnæringsplanen i Tromsø ble vedtatt i 2020. Ingenting av dette er blitt innført, mente hun.

Ann-sissel Enoksen leder distriktspartiet By- og landlista i Tromsø. Hun er en av to distriktsrepresentanter i det nye kommunestyret.

Ann-Sissel Enoksen leder distriktspartiet By- og landlista i Tromsø. Hun er én av bare to representanter i det nye kommunestyret som er bosatt i distriktene rundt bysonen.

Foto: Marita / NRK

Nektes boligbygging i distriktet

En oversikt gjennomført av avisa iTromsø viser at kun to av 43 kommunestyrerepresentanter i det nyvalgte kommunestyret kommer utenfor de sentrale byområdene i Tromsø.

Ann Sissel-Enoksen fra By- og landliste er én av distriktsrepresentantene i det nye kommunestyret.

Hun mener en viktig årsak til den sterke befolkningsnedgangen er at kommunen har innført byggeforbud i store områder i distrikts-Tromsø.

Tromsø kommune har ført en restriktiv byggepraksis i en 30 kilometer sone fra bysonen og ut mot distriktsbygdene. I disse områdene får man bare unntaksvis fraskilt tomter til boligbygging.

Hun utfordret ordføreren på direkten under markeringen:

– Hva vil skje de neste perioden. Vil innbyggerne igjen få lov å bygge i hele kommunen?

Ordføreren sa seg enig i at byggestoppen i distriktene var en av de store utfordringene for bygder utenfor de sentrale strøkene.

– Hvis statsforvalteren, fylkeskommunen og et flertall i kommunestyret vedtar at man kan bygge boliger i distriktet, så åpner vi for det. Det står ikke på oss. Personlig mener jeg det er «helt borti staur og vegger» at folk ikke skal få bygge der de ønsker, kom han Enoksen i møte med.

Anne Berit Figenschau, som er gruppeleder for Høyre, brøt inn i samtalen og lovet å komme spesielt byggeforbudet i distrikts-Tromsø til livs.

– Vi er nødt til å gjøre noe med dette. Dette er vår viktigste kampsak. Vi er ikke i posisjon, men vi kommer til å jobbe med dette hver dag de neste fire årene, sa Figenschau til de fremmøtte.

– Jeg har full forståelse at folk er opprørt, sier hun til NRK.

Distrikts brøler demostrasjon foran Tromsø rådhus

«La bygda leve» ropte demonstrantene taktfast utenfor rådhuset i Tromsø.

Foto: Pål Hansen / NRK

Flere nyheter fra Troms og Finnmark