Hopp til innhold

Gir 168 mill. til nordområdesatsing

Regjeringen styrker satsingen i nordområdene.

Video MILJOSENTER

Kommunalminister Liv Signe Navarsete, statsminister Jens Stoltenberg og kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

Regjeringen styrker nordområdesatsingen med 168 millioner kroner.

Det kom fram da statsminister Jens Stoltenberg onsdag formiddag åpnet det nye nordområdesenter for klima- og miljøforskning – Framsenteret i Tromsø.

Det nye senteret er en utvidelse av Polarmiljøsenteret i Tromsø, og er et av de sentrale tiltakene i regjeringens prosjekt «Nye byggesteiner i nord».

Framsenteret skal bidra til å opprettholde Norges posisjon som en fremragende forvalter av miljø og naturressurser i nord.

– Rekordsatsing

– Vi foreslår en økning på 168 millioner kroner til satsingen på nordområdene. Totalt vil regjeringen bruke om lag 1,2 milliarder kroner til nordområdetiltak neste år, sier statsminister Stoltenberg.

I det nye tverrfaglige Framsenteret skal ni forskningsinstitusjoner inngå. Et nybygg ved dagens Polarmiljøsenter vil stå ferdig om tre år. Da vil Framsenteret og Norsk Polarinstitutt omfatte 500 forskere og nordområdeeksperter.

– Dette gjør Tromsø til ett av verdens tyngste fagmiljøer for nordområdene, framholdt Stoltenberg i sin åpningstale

Sammen med kunnskapsminister Kristin Halvorsen og kommunalminister Liv Signe Navarsete, presenterte Stoltenberg regjeringens nordområdesatsing for neste år.

– Aldri før er det satset så mye på nordområdene som under denne regjeringen. Vår politikk er en bred nasjonal satsing på bosetting, arbeid, verdiskaping, klima og miljø, bærekraftig forvaltning, kunnskap og kultur, sier Stoltenberg.

– Vil utnytte mulighetene bedre

Regjeringen vil også styrke nordområdearbeidet på flere andre områder; blant annet etablering av et helhetlig overvåknings- og varslingssystem i nord ( BarentsWatch ), utvikling av mineralbasert næringsvirksomhet og marin bioprospektering.

– Vi skal bli enda bedre på å ta i bruk mulighetene som ligger i landsdelen, gjennom den unike naturen, det rike ressursgrunnlaget og naboskapet med Russland. Regjeringen vil være med å støtte opp om den regionale utviklingen for å skape arbeidsplasser og styrke samarbeidet med vår nabo i nord på flere områder. For å sikre bosetting og økt verdiskaping i nord er god infrastruktur viktig, derfor vil regjeringen gjennomføre det store samferdselsløftet som er varslet i Nasjonal Transportplan, sier kommunalminister Liv Signe Navarsete.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

F.v. Liv Signe Navarsete, Jens Stoltenberg og Kristin Halvorsen

Kommunalminister Liv Signe Navarsete, statsminister Jens Stoltenberg og kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

Foto: Ingun A. Mæhlum/Framsenteret