Hopp til innhold

Deles mellom Tromsø og Vardø

Nytt overvåkningssystem for de nordlige havområder legges til både Tromsø og Vardø.

Kystverket

Informasjonen fra bl.a Kystverket i Vardø skal knyttes sammen i ett felles system: BarentsWatch.

Foto: Fredrik Norum / NRK

Driften av et nytt overvåkings- og varslingssystem for de nordlige havområder skal legges til Tromsø og Vardø.

Systemet har fått navnet BarentsWatch, og skal samle og koordinere all informasjon som ulike etater allerede har i dag fra disse havområdene.

Regjeringen har bestemt at det nye systemet får både en åpen og en lukket del, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

– Den åpne delen skal legges til Tromsø, mens vi skal arbeide for at den lukkede delen etableres i sammenheng med kystverkets stasjon i Vardø.

Lisbeth Berg-Hansen

Kyst- og fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen (Ap)

Foto: Sigurd Steinum / NRK
Knytter sammen teknologi

Regjeringen har i sin nordområdesatsting ønsket å binde sammen eksisterende norske systemer for overvåking- og varsling, slik at man får ett integrert system. Tromsø bli nå senter for den åpne delen av BarentsWatch som skal formidle informasjon til allmennheten om klima og miljø, sjøtransport, marine ressurser, olje og gass og suverenitetshåndhevelse, sier kyst- og fiskeriminister Lisbeth-Berg Hansen

– Den åpne delen av prosjektet skal sammenstille informasjon som man har i dag. Denne informasjonen er spredd i forskjellige etater og organisasjoner, og nå skal man rett og slett sammenstille dette og gjøre alt tilgjengelig.

Barents Watch skal også ha et lukket system der informasjon fra Forsvaret inngår, med opplysninger som ikke alle skal få tilgang til. Dette blir trolig lagt til Vardø.

Vedtaket betyr at man sier nei til å få etablert disse systemene i Bodø i nær tilknytning til Forsvarets virkomhet på Reitan.

Få nye arbeidsplasser

Noen stor mengde nye arbeidsplasser blir det ikke i den nye driftsenheten i Tromsø, som Kystverket får ansvaret for.

Jarle Aarbakke

Rektor ved Universitet i Tromsø, Jarle Aarbakke

Foto: NRK

– Nei, det er snakkk om å sammenstille data som allerede finnes, og da trenger man ikke fryktelig mye folk, sier Berg-Hansen.

Likevel er rektor ved Universitetet i Tromsø, Jarle Aarbakke fornøyd med avklaringen på hvor BarentsWatch skal etableres.

– Det betyr at man får anerkjennelse for det arbeidet som er gjort. Det er et prosjekt man har holdt på med i snart 10 år og som ble født her i Tromsø. Flere aktører har villet videreføre dette, men jeg er glad for at det nå blir forankret i Tromsø.

Og selv om det ikke blir mange arbeidsplasser, mener Aarbakke signaleffekten er stor.

– Det viktige er at dette gir et klart signal om at hvis man vil være med på å utvikle dette, så er Tromsø stedet. Det vil ha en magneteffekt på unge mennesker som vil drive med utvikling av høyteknologi.