Hopp til innhold

Gigantinvestering på Svalbard

Investeringer på flere hundre millioner planlegges nå i et internasjonalt samordningsprosjekt for polarforskning på Svalbard.

Longyearbyen

Forskere fra mange nasjoner har etablert seg her på Svalbard. Nå skal hundrevis av millioner investeres i å samordne forskninga.

Foto: Egil Daleng

Svalbards status som base for internasjonal forskning vokser. Nå planlegges investeringer for flere hundre millioner, og målet er å samordne miljø-, klima- og polarforskning.

Det er nå satt av over 30 millioner kroner bare til forprosjektet til SIOS, som prosjektet heter.

Kim Holmèn er tidligere forskningsdirektør ved Norsk Polarinstitutt i Tromsø. Nå har han fått tittelen internasjonal direktør, og sitter for tiden ved universitetssenteret i Longyearbyen og forbereder arbeidet med gigantprosjektet SIOS.

Internasjonalt samarbeid

Kim Holmén

Internasjonal direktør Kim Holmèn ved Norsk Polarinstitutt er i gang med å forberede gigantprosjektet.

Foto: NRK

Målet er en samordning av hvordan man observerer innen forskjellige fagfelter, forteller Holmèn.

– Biologer, meteorologer og andre forskere har jo sine egne observasjonssystemer, men for å si mer om helheten må vi samarbeide om ett system, sier direktøren.

Norsk Polarinstitutt vil derfor gå sammen med aktører fra flere nasjoner som har etablert seg på Svalbard, for å få et mer helhetlig bilde av hvordan naturen fungerer.

Ifølge direktøren handler det om investeringer på mange hundre millioner, og en driftskostnad på 80 millioner året – i minst ti år fremover.

– Det er et stort og utfordrende prosjekt, i aller høyeste grad. Og jeg tror at det kan gjøre Svalbard til en enda mer lysende stjerne på forskningshimmelen, sier Holmèn.

Vil utvikle ny teknologi

Kim Holmèn håper det vil skape både arbeidsplasser og ny teknologi når det nye systemet skal utvikles.

– Et viktig element er at vi skal utvikle ny teknikk, slik at vi ikke bruker helikoptre og andre tradisjonelle metoder, men heller går til nyere teknologi, som vil gi et minimalt fotavtrykk i miljøet. Vi har tro på en spennende utvikling når det gjelder hvordan man bygger høyteknologiske observasjonsinstallasjoner, sier han.

Direktøren tror prosjektet også vil gi ringvirkninger utenfor Svalbard.

– Vi vil ha installasjoner over store deler av Svalbard, og forhåpentligvis vil prosjektet også stimulere til økt aktivitet og innovasjon på Fram-senteret og i Tromsø, sier Holmèn.