Hopp til innhold

Går i retten hver eneste uke med saker som omhandler overgrep mot barn

– Det er mitt mandat å sørge for at samfunnet er godt å leve i når det skjer slike overgrep, sier førstestatsadvokat Lars Fause.

Lars Fause
Foto: NRK

– Vi går i retten hver eneste uke nå med saker som handler om voldtekt og overgrep mot barn under 14 år. Det har vært veldig krevende, sier førstestatsadvokat Lars Fause til NRK.

– Jeg kan ikke huske at vi har hatt et så travelt år med å iretteføre de alvorlige sakstypene som dette er snakk om.

Seksualforbrytelser har store mørketall, men anmelderstatistikken går svakt oppover på antall anmeldte voldtekter og seksuelle overgrep mot barn.

Nå har Troms og Finnmark statsadvokatembeter sett seg nødt til å ansette en 5. statsadvokat, som trer inn i oktober.

– Slike saker er et alvorlig samfunnsproblem, og det betyr mye å få enda en advokat som kan bidra til at vi får iretteført disse alvorlige sakene, sier Fause til NRK.

Tøffe saker

Statsadvokaten forteller at det er tøft å være i retten og høre på det som blir fortalt.

– Det er veldig ofte vi hører historier som vi blir helt rystet og sjokkert over. Det er det verst tenkelige et menneske kan oppleve på dette området, sier Fause.

– Men vi er profesjonell, og forholder oss til de beviskravene som gjelder og til at det er retten som skal avgjøre også denne type saker.

Han oppfordrer alle som har opplevd seksuelle overgrep eller krenkelser til å gå til politiet med det.

Steinulf Henriksen

Redaktør i Folkebladet, Steinulf Henriksen, mener media har en viktig rolle når det kommer til omtale av overgrep mot barn og unge.

Foto: Gunnar Grindstein / NRK

– Det norske samfunn bør være preget av at barn og ungdom får være i fred. Det er mitt mandat å sørge for at samfunnet er godt å leve i når det skjer slike ting, sier Fause.

Preventiv virkning

Det er vanskelig å omtale overgrepssaker i media, siden det ofte er lukkede dører eller begrenset referatforbud, mener sjefredaktør for Folkebladet, Steinulf Henriksen.

– Det er en journalistisk utfordring. Hvis vi velger å ikke omtale de verste detaljene så framstår saken mindre alvorlig, sier Henriksen, før han fortsetter: – Samtidig har media en klar definert og viktig rolle i forhold til å sette søkelyset på dette i en preventiv sammenheng.

Han mener tilstedeværelsen til media også kan ha betydning for dem som ikke har turt å anmelde.

– Det kan signalisere at ofre og pårørende tar det viktige skrittet til en anmeldelse, når de ser at de ikke er alene, sier Henriksen til NRK.