Fylkesveg i Sør-Troms stengt

Fylkesveg 825 ved Strete i Skånland kommune er midlertidig stengt etter jordras. Det blir gjort ny vurdering mandag formiddag klokken 10.