Hopp til innhold

Full forvirring om skilsmisse: – Overraskende at en søknad er blitt godkjent når den ikke finnes

Søknaden om skilsmisse mellom Troms og Finnmark er så kort og bortgjemt at den har skapt ny strid om splitting av fylket i nord.

Bjørn Inge Mo og Børre Steinar Børresen, med en illustrasjon av en søknad i midten.

Fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo og Venstre-politiker Børre Steinar Børresen er uenige om Troms og Finnmark har sendt en ekte skilsmissesøknad eller ikke.

Foto: LARS ÅKE ANDERSEN og FRIDA RAVNA RØMO

Selv om regjeringen krever en grundig og godt begrunnet søknad for at fylkene skal få lov til å skille seg igjen, godkjente de «søknaden» fra Troms og Finnmark som kun var på én setning.

Men var det egentlig en søknad som ble sendt?

– Jeg har vært borti ganske mye rart, men etter 30 år i politikken har jeg aldri opplevd maken til dårlig saksbehandling som i denne saken, sier Børre Steinar Børresen i Finnmark Venstre.

– Det er veldig overraskende at en søknad er blitt godkjent når det ikke finnes noen søknad, sier Børresen.

NRK forklarer

Dette er søknaden for å splitte Troms og Finnmark

Dette er søknaden for å splitte Troms og Finnmark

Troms og Finnmark sender en «søknad» 📧➜

Troms og finnmark sender følgende setning til departementet:

«Troms og Finnmark fylkesting ber Stortinget snarest igangsette oppdeling av Troms og Finnmark fylkeskommune, jf. fylkestingets vedtak i sak 10/20.»

Dette er søknaden for å splitte Troms og Finnmark

Kommunaldepartementet godkjenner dette som en søknad ✔️

Departementet mottar brevet fra Troms og Finnmark fylkeskommune og godkjenner det som søknad for skilsmisse. Uten at søknaden innfrir noen av de kravene de selv har satt.

Dette er søknaden for å splitte Troms og Finnmark

Søknaden må inneholde:

I et brev fra kommunalminister Bjørn Arlid Gram nevner han flere krav som skal innfris i en søknad om fylkesskilsmisse.

Dette brevet blir sendt etter at departementet har mottatt skilsmissesøknaden de sier de godkjenner. 

Nå står det at søknaden blant annet må ha forslag til nye fylkesgrenser og en forklaring for hvordan fylkeskommunen vil bli berørt av en deling.

 

 

Dette er søknaden for å splitte Troms og Finnmark

Søknad/ikke søknad?

Men disse kravene er ikke med i søknaden fra Troms og Finnmark fylkeskommune. Har de da søkt om skilsmisse, eller ikke?

En setning

Det hele startet på fylkestinget i Troms og Finnmark da Fremskrittspartiet i juni år ville ha politikerne med på å gjennomføre en folkeavstemning om fremtiden til storfylket.

Det ble det ikke noe av, men fylkestinget endte opp med å vedta følgende:

Troms og Finnmark fylkesting ber Stortinget snarest igangsette oppdeling av Troms og Finnmark fylkeskommune, jf. fylkestingets vedtak i sak 10/20

Det er dette vedtaket kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram mener må forstås som en søknad fra Troms og Finnmark fylkesting om deling.

Den ene setningen fra Troms og Finnmark fylkesting er imidlertid milevis unna kravene minister Gram selv stiller til en søknad fra fylkene.

Etter at søknaden til Troms og Finnmark ble godkjent, sendte nemlig Gram ut et skriv til fylkene som vil skilles, hvor han beskriver hvilke krav som stilles til søknaden.

Her understreker han blant annet at det er viktig med en begrunnet og godt utredet søknad fra fylkeskommunen når saken skal behandles i Stortinget.

Bjørn Arild Gram, styreleder i KS

Til NRK skriver Kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram at Troms og Finnmark må levere flere opplysninger, selv om søknaden på en setning i seg selv er godkjent.

Foto: Hege K. Fosser Pedersen

Mener det var søknad som ble sendt

Bjørn Inge Mo er fylkesrådsleder i Troms og Finnmark. Han mener Børre Steinar Børresen tar feil, og at det er en søknad fylkestinget i landets nordligste fylke har sendt.

Han er dermed ikke redd for at det nå blir noe tull med det formelle rundt oppsplittingen.

– Vi har allerede sendt inn søknaden. Så her er vel bare mindre formaliteter som skal på plass før vi kan gå videre med saken, sier Mo.

Men han mener likevel det er viktig med en utredning. Slik regjeringen og minister Gram etterspør.

– Vi skal selvfølgelig lage en langt bedre utredning enn det man fikk før sammenslåinga, og det skal ikke mye til, sier han.

Børre Steinar Børresen mener på sin side at utredningen må komme før man sender søknaden.

– Utredningen må ligge til grunn for fylkeskommunens vedtak om søknad, men den eksisterer ikke, selv om de later som om den gjør det, sier han.

Til NRK sier Kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram at Troms og Finnmark må levere flere opplysninger.

– For at Stortinget skal få en godt opplyst sak når det skal fatte vedtak, må også Troms og Finnmark fylkeskommune oversende en utredning som underbygger søknaden om deling innen 1. mars 2022.

– Så den søknaden du anerkjenner som en søknad, det er ikke det du har bedt om?

– Nei, det er det ikke. Men jeg betrakter det som en innsendt søknad.

Dermed teller ikke den søknaden som er ansett som en søknad som en ekte søknad.

Søknaden som er godkjent som en søknad er bare en slags forhånds-søknad.

Dette irriterer flere Venstre-politikere enn Børre Steinar Børresen.

Fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap) er 100 % sikker på at det blir oppløsning av Troms og Finnmark

– Vi har allerede sendt inn søknaden. Så her er vel bare mindre formaliteter som skal på plass før vi kan gå videre med saken, sier Bjørn Inge Mo.

Foto: Marita Andersen / NRK

– Riv ruskende gal prosess

– Jeg syns det er rart med en kommunalminister som leser søknader slik jeg av og til leser avisen og bare ser på overskriften og ikke på innholdet, sier Trine Noodt (V).

– Dette er en riv ruskende gal prosess, der inndelingsloven er satt til side.

Noodt forklarer at mens noen syns det er en kjempegod idé å splitte fylket, så er det andre i fylkeskommunen som syns det er en forferdelig dårlig idé.

– Jeg sitter selv på fylkestinget i Troms og Finnmark, og jeg vet at vi har ikke sendt noen søknad. Vi venter faktisk fortsatt på å få oppsplittingen opp som en sak i fylkestinget.

Gram på sin side mener det er underlig at Venstre nekter å lytte til folket i eget fylke.

– Det som er oppsiktsvekkende her er at Venstre har oversett den lokale folkeviljen i Troms og Finnmark og tvangssammenslått fylket mot folkets vilje. Inndelingsloven følges til punkt og prikke, sier Gram.

Vil ikke lytte til innbyggerne enda en gang

Veien videre for Troms og Finnmark fylkeskommune blir nå å vedta at de skal utrede oppsplittingen.

Allerede nå er fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo likevel tydelig på at de ikke kommer til å gå inn for å innfri alle kravene fra kommunalminister Gram.

I forbindelse med utredningen Troms og Finnmark må gjøre, påpeker kommunalminister Gram at det kan komme et såkalt innbyggerforslag om at innbyggerne skal høres. Det betyr at det kan, om fylkestinget vil, lages en ny folkeavstemning eller meningsmåling om oppsplittingen.

Men det mener Bjørn Inge Moe er helt unødvendig.

Mo mener både resultatet av fylkestingsvalget i 2019 og denne høstens stortingsvalg, tydelig viser folkets vilje.

Når også tilleggs-søknaden blir sendt til kommunalministeren er det etterhvert Stortinget som avgjør om skilsmissen til slutt blir innvilget.