Funn på havbunnen gir tro på gruvedrift 3000 meter under vann

– Vi påviste mye kobber på havbunnen mellom Jan Mayen og Svalbard. Kanskje kan det om 20 år bli kommersiell gruvedrift i dette området på rundt 2300–3000 meters havdyp.

JAN MAYEN Eggøya

Jan Mayen er en 377 km stor arktisk øy som tilhører Norge. I 2009 gikk startskuddet for åpningsprosessen av havområdene rundt den arktiske øya Jan Mayen.

Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Martin Ludvigsen

Professor og toktleder for prosjektet MarMine, Martin Ludvigsen fra Institutt for marin teknikk ved NTNU.

Foto: NTNU

Det sier professor og toktleder Martin Ludvigsen fra Institutt for marin teknikk ved NTNU. Han var toktleder for en ekspedisjon med norske og utenlandske forskere som nylig foretok undersøkelser i disse havområdene fra skipet Polar King.

– Ekspedisjonen var vellykket.

Avklare muligheter

– Det ble også funn små forekomster av gull og sølv, men det er kobber som er mest verdifullt, sier Ludvigsen.

Før toktet skrev Martin Ludvigsen og hans kolleger ved NTNU, Kurt Aasly og Steinar Løve Ellefmo en kronikk i Dagens Næringsliv om ekspedisjonen.

Må trappe opp

– Gjennom kriser kommer endringer. Norge bør benytte anledningen til å avklare industripotensialet for mineralutvinning på havbunnen. Første steg i en nasjonal satsing er å trappe opp innsatsen for å samle inn data om ressursmengde og kvalitet. Videre må innsatsen for å utvikle relevant teknologi økes. De forvaltningsmessige sidene av saken må avklares. I parallell med alle tre temaene må bærekraft og miljømessige forhold satses på og ivaretas, skrev forskerne i kronikken.

Global interesse

– Vi ser en økende global interesse for havbunnsmineraler. Japan, Sør-Korea, Kina, India, Tyskland, Russland og Frankrike er land som har etablert store nasjonale programmer for å utforske potensialet for mineralutvinning på havbunnen. Norge er en nasjon med lange tradisjoner og stor kompetanse innen maritim næring, som offshore olje og gass og havforskning. Norge bør utnytte kompetansen bedre innen marine mineraler, for ikke å bli hengende etter og gå glipp av store mulige verdier og tilhørende industriutvikling heter det videre i kronikken i Dagens Næringsliv.

Kritisk

Gjennom forskning gjennomført av blant andre Universitet i Bergen er det blitt klart at det finnes geologiske formasjoner langs den midtatlantiske ryggen som kan være svært rike på kobber, sink, gull og sølv, står det i kronikken.

– Og det er dette som nå er påvist i havområdene mellom 2300 og 3000 meter. Utstyret med blant annet undervannsroboter fungerte godt. Men det gjenstår mye forskning på materialet som er samlet inn, sier professor Martin Ludvigsen.

Miljøorganisasjonen Greenpeace har ytret seg svært kritisk til at det kan bli åpnet for gruvedrift på stort dyp.