Hopp til innhold

Full strid om svensk gjerde

Svenske samer bygger gjerder i Norge, mens norske myndigheter river dem ned. Nå frykter lederen i områdestyret alvorlige konfrontasjoner.

 

 

Leder av områdestyret for reindrifta i Troms, Kjell Nyberg, er redd alvorlige konfrontasjoner hvis ikke svenske reineiere besinner seg og følger norsk lov.

Reineiere på svensk side mener de har rett til å sette opp reingjerdet ved Altevann, men den norske reindriftsforvaltninga har fjernet gjerdet.

Svenskene har svart med å anmelde reindriftsfovaltninga for tyveri, og har satt opp et nytt.

- Dette kommer også til å bli fjernet, sier Kjell Nyberg.

Lov fra 1751

Loven reineierne fra Sarrivuoma sameby i Sverige skjuler seg bak når de setter opp reingjerde norsk side er Lappekonsilen fra 1751. Norge fikk ny lov i 2005, og sier at det aktuelle området ikke er tillatt for svenske reindriftere.

Kjell Nyberg er overrasket over i hvor stor grad de svenske samene tar seg til rette.

Og hvis de ikke snart kommer til enighet, er han redd konfliktene kan bli svært alvorlig.