– Det er mange som kommer til å bli rammet

Både Hurtigruten og Widerøe er bekymret for store økonomiske konsekvenser ved endring av arbeidsgiveravgiften i Nord-Norge.

Sørgående hurtigrute MS Polarlys med kurs for Sortland, Andøya i bakgrunnen.

Endringer i arbeidsgiveravgiften vil få store konsekvenser for Nord-Norsk transportnæring, tror kommunikasjonsdirektør i Hurtigruten

Foto: Trond Gansmoe Johnsen

Anne Marit Bjørnflaten

Anne Marit Bjørnflaten, kommunikasjonsdirektør Hurtigruten ASA

Foto: Pressefoto

Transport, finans og energi blir fra 1. juli tatt ut av ordninga med differensiert arbeidsgiveravgift - selv om de befinner seg i soner med redusert arbeidsavgift.

For hurtigrutens satsing i Kirkenes var lavere arbeidsgiveravgift en av grunnen til at de etablerte seg nettopp der.

– Vi jobber fortsatt med å få oversikt over konsekvensene av endringene av arbeidsgiveravgiften for Hurtigruten og vil ikke spekulere i hvilke konsekvenser endringene får, sier Anne Marit Bjørnflaten, kommunikasjonsdirektør i Hurtigruten ASA.

– Mange blir rammet

De har likevel tro på at de skal finne løsningen, men at det er for tidlig å si hva konsekvensene blir for etableringen i Kirkenes. De er likevel bekymret for endringene i avgiften.

– Det er mange som kommer til å bli rammet. Det er usikkert hvilke konsekvenser det vil få for Hurtigruten. Men det at dette kommer til å få store konsekvenser for Nord-Norsk transportnæring er det ikke tvil om, sier hun.

Koster 42 millioner i året

For flyselskapet Widerøe vil en innføring av arbeidsgiveravgiften bli veldig dyrt. Også som følge av at underleverandører vil få økte avgifter. Det var Nordlys.no som først skrev om saken.

– Vi har regnet ut at direkte for Widerøe utgjør det 42 millioner i året. Men vi har jo også en rekke underleverandører som også får økte avgifter. I Finnmark så har vi jo masse agentstasjoner, som utfører bakketjenester på vegne av oss, som vi kjøper tjenester fra. Mange av disse går fra null i arbeidsgiveravgift til 14,1 prosent over natta. Det fører igjen til at vi får økte kostnader. Det eksakte tallet har vi ikke men effekten er betydelig, sier informasjonssjef Silje Brandvoll.

Widerøe-fly

Kan bli rutekutt

På anbudsrutene vil de søke om å få økning kompensert. Men på de kommersielle rutene som utgjør 60 prosent er det flere som står i fare.

– Noen ruter som i dag er marginalt lønnsomt, vil stå i fare.

– Hvilke ruter er det snakk om?

– Vil ikke gå inn på å markere enkelt ruter, men det er enkelte kommersielle ruter i Nord som vil være utsatt.

Hun mener det er flere grep regjeringen kan gjøre for å kompensere. Blant annet å fjerne CO2-avgiften.

– Det er ingen andre selskap i Europa som har den avgiften. Da er det kanskje på tide at man fjerner den. Det utgjør for oss i året 35 millioner. Så den alene ville jo neste kompensert for den kostnadsøkningen vi har.