Hopp til innhold

Nytt mannsutvalg utelukker kvinner – frykter useriøs gutteklubb

Kultur- og likestillingsministerens utsagn om at kun menn skal være del av det nye mannsutvalget skaper reaksjoner. Leder i Reform frykter at utvalget ikke vil bli tatt seriøst dersom man ikke inkluderer kvinner.

Are Saastad, leder i reform, et ressurssenter for menn.

Are Saastad fra Reform, et ressurssenter for menn. Kultur- og likestillingsministerens utsagn skaper frykt for framtiden til mannsutvalget han har store forventninger til.

Foto: Gerd Johanne Braadland / NRK

– Mange av de fremste forskerne på menn er nettopp kvinner. Dersom de ikke får være med går vi glipp av uvurderlig kunnskap.

Det sier Are Saastad som er leder i Reform, et ressurssenter for menn.

Han frykter at det nye mannsutvalget ikke vil nå sitt potensial dersom ikke kvinner er inkludert.

– Da vil det ta lang tid før vi får en ny mulighet.

Allerede innen høsten kan utvalget sitte klart.

Da vil de kunne starte arbeidet med og ta tak i utfordringene menn står ovenfor i det moderne samfunnet.

Menn har tronet en del dystre statistikker innenfor selvmord, helseproblemer, adferd, kriminalitet og skolegang. Dette er blant noen av de sentrale punktene som utvalget blir nødt til å se på når de starter arbeidet.

Les også: Menn forfaller mest når de blir pensjonister: – Det gir en dyster statistikk

Einar Kildal henter mat som han leverer i Alta
Einar Kildal henter mat som han leverer i Alta

Men før de kan begynne på denne oppgaven må noe viktig bestemmes, nemlig hvem som skal sitte i utvalget.

For rundt to uker siden skrev Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen følgende på Facebook:

«Utvalget er ikke satt ned. Det skal ikke sitte kvinner i utvalget. Jeg er dog glad for alle som ønsker å bidra til debatten om dette viktige arbeidet.»

Anette Trettebergstuen, kultur- og likestillingsminister

NRK har prøvd å få en kommentar fra Trettebergstuen flere ganger, men kultur- og likestillingsdepartementet refererer til statssekretær Gry Haugsbakken, som svarer at utvalget foreløpig ikke er satt.

Trettebergstuen har selv satt i gang arbeidet med utvalget, og har tidligere sagt at menns problemer ikke er blitt tatt på alvor over en lang periode.

Anette Trettebergstuen

I slutten av 2021 satt regjeringen i gang arbeidet med mannsutvalget. Siden da har de fått innspill fra hele landet om saker utvalget bør ta tak i. Utvalget kan stå klart allerede i høst.

Foto: Torstein Bøe / NTB

Ser ikke problemet

Nåværende direktør i folkehelseinstituttet Camilla Stoltenberg har utarbeidet en norsk offentlig utredning der det kom fram at gutter sliter i skolen. Hun er blant flere kvinner som har jobbet med menn og gutters samfunnsproblemer.

Kari Jegerstedt fra kvinne- og likestillingssenteret ved UiB

Jegerstedt mener det er bra at menn kan samles for å diskutere hvordan maskulinitet fungerer i samfunnet i dag, og hvordan det ekskluderer noen menn med en annen type maskulinitet.

Foto: Kari Jegerstedt / UiB

Kari Jegerstedt, som leder senter for kvinne- og kjønnsforskning er ikke prinsipielt imot at det kun skal være menn i et slikt utvalg.

– Det kommer helt an på hva utvalget ønsker å oppnå. Det finnes flinke forskere på feltet som både er kvinner og menn.

Jegerstedt mener det er viktigere at utvalget består av et mangfold menn, inkludert transmenn, flere etnisiteter og aldersgrupper og menn med ulik funksjonsdyktighet.

Men, dersom det kun er hvite middelaldrende menn i et slikt utvalg vil jeg reagere, sier hun.

Vil ikke inkludere kvinnelige kjønnsforskere

Psykiater og samfunnsdebattant Dag Furuholmen, som har jobbet med menn over mange tiår er fornøyd med uttalelsen til Trettebergstuen.

– Det er gledelig.

Jeg kan referere til alle utvalg i sammenheng med kvinnebevegelsen. Der har det vært åpenbart at kvinner vil være i fred om å diskutere sin femininitet og sine rettigheter.

Dag Furuholmen byline

Furuholmen mener det er få menn som kommer på banen for å diskutere menns rettigheter, problemer og likestillingsproblematikk.

Furuholmen mener det samme bør gjelde for menn – at de burde få debattere samfunnsproblemer som angår menn i fred.

Det vi ikke trenger er en gjeng med kvinnelige kjønnsforskere som kun har forsket på kvinner.

Kamp mellom kjønnene

Saastad mener det ligger en tradisjon i Norge for å tenke at kjønnene står mot hverandre. Skal ett kjønn ha det bra må det andre lempe på sin situasjon.

Jeg synes kvinnekampen har knyttet seg opp mot nettopp denne tankegangen.

Han mener det nye mannsutvalget bør jobbe for at menn i større grad skal inn i likestillingen, og at det da ikke nytter å følge samme tankegang.

Det er ikke slik at menn skal ta tilbake posisjoner som kvinner har hatt.

Les også: Ikke god nok likestilling for menn i Norge – setter ned nytt mannsutvalg

Simen Meistad Hermansen og Jonas Bovoll er forsiktig positive til et mannsutvalg.
Simen Meistad Hermansen og Jonas Bovoll er forsiktig positive til et mannsutvalg.

Kan få konsekvenser for arbeidet

Får ministeren gjennom sitt ønske om at utvalget kun skal bestå av menn vil det få store konsekvenser, mener Saastad.

Jeg er redd vi kan ende opp med et mindre kompetent utvalg enn hva det kunne blitt. Og at de blir mindre politisk viktig.

Are Saastad fra Reform som er et ressurssenter for menn.

Det er rundt 30 år siden det forrige mannsutvalget ble startet opp. Når det nå starter igjen ønsker Saastad at man topper laget. For det kan ta lang tid til neste gang de får muligheten.

Foto: Gerd Johanne Braadland / NRK

Hvis mannsutvalget blir oppfattet å være en gutteklubb, vil det sannsynlig bli avfeid politisk, mener Saastad

Hvis man tror mannsutvalget er et utvalg bestående av kun menn, så har man misforstått dets oppgave.

Furuholmen ser ikke det at fraværet av kvinner i et mannsutvalg skal skape noen politiske problemer.

Hvis politikerne ikke er i stand til å lytte til halve menneskeheten, så har de et problem.

Siste fra Troms og Finnmark