Frykter for samiske fiskerettigheter

Ingen applaus til fiskeriministeren til tross for at fjordfiskerne i samiske områder får rettigheter i eget område.

Lisbeth Berg-Hansen og Egil Olli

Sametingspresident Egil Olli og fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen var enig om å være uenig i punktet om 'historiske rettigheter'

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Det er ingen applaus å høre etter at fiskeriminsteren i går ettermiddag orienterte om at fjordfiskere skal få har lovefesta rett til fiske i de samiske områdene.

Historiker og tidligere sametingspolitiker, Steinar Pedersen, sier at denne retten kan bli tatt fra fjordfiskerne når Stortinget måtte ønske.

– Det er ganske uforståelig at regjeringen ikke vil anerkjenne det historiske eller det folkerettslige grunnlaget som folk her i nord har til fiske. Når folk har drevet fiske her i område i mer enn 10.000 år, så skulle man tro at det gav grunnlag for anerkjennelse av rettigheter, sier han.

– Er dette en så dårlig avtale at Sametinget burde sagt nei?

– Nei, jeg forstår dem. De har tydeligvis arbeidet hardt for å få et resultat som folk har nytte av. Men det som er problemet med opplegget til regjeringen, er at de ikke anerkjenner de grunnleggende rettigheter – slik at regjeringen, over natten, kan omgjøre disse rettighetene, sier Pedersen.

Er selv fornøyd

Steinar Pedersen

Steinar Pedersen reagerer.

Foto: Sylvi Inez Liljegren / NRK

Men fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen er fornøyd med å kunne gi fjordfiskere i samiske områder med båter under 11 meter rett til fiske i kyststrøkene.
Dette skal gi kystbefolkninga mulighet til å leve av fiske i fjordene.

– Den har vi gitt for å ivareta den samiske befolkningen og kystbefolkningen. Slik at de kan leve og fiske i disse områdene her. De kan aldri stenges ute i disse områdene, sier Lisbeth Berg-Hansen

– Gratis kvote

Samtidig som fjordfiskere får rettigheter i egne områder - stenges båter over femten meter som hovedregel ute av fjordene. Men det er ikke godt nok for nestleder i Kystfiskarlaget, Arne Pedersen.

– Etter min mening burde de ha vært helt tydelig på at befolkningen i disse områdene har krav på en gratis kvote, som er tilstrekkelig til å skaffe en inntekt av.

Det som skjer videre nå er at regjeringa legger fram saken for Stortinget når Sametinget har fullført sin behandling av saken.

Sametingets synspunkter til de folkerettslige spørsmålene vil bli tatt med i det dokumentet regjeringa kommer til å legge fram for Stortinget.