Hopp til innhold

Frølageret på Svalbard sidestilles med Apollo 11 og Harry Potter

Frøhvelvet i Longyearbyen er kåret til å være en av de 50 mest innflytelsesrike prosjektene i verden de siste 50 årene. – Det sier litt om posisjonen det har for å sikre verdensarven.

Frøhvelv på Svalbard

En av stiftelsene til Microsoft-gründer Bill Gates bidro med 30 millioner dollar til etablering av dommedagshvelvet på Svalbard.

Foto: David Keyton / AP

Flere tusen forslag fra alle samfunnsområder er blitt vurdert i kåringen av de 50 mest innflytelsesrike prosjektene de siste 50 årene.

Blant de utvalgte på den internasjonale lista finnes nyvinninger innen alt fra teknologi og helse til arkitektur, finans og underholdning. Her kan du se hvilke prosjekter som ble valgt til å være på lista.

Frølageret på Svalbard

Inni her ligger det som skal sikre verdens matproduksjon hvis det for eksempel blir krig.

Foto: Torgeir Skeie / NRK

Frøbanken på Svalbard er et av de 50 prosjektene som kom gjennom nåløyet. Andre på listen er operahuset i Sydney, Harry Potter, Bitcoin, Apollo 11 og iPod.

– Det er svært gledelig at et så spesielt prosjekt som frøhvelvet blir anerkjent internasjonalt, sier administrerende direktør, Harald Nikolaisen i Statsbygg.

Svalbard globale frøhvelv er et av Statsbygg aller mest kjente byggeprosjekt i verden.

– Sikkerhet for verdens matproduksjon

Frøbanken på Svalbard ble ferdigstilt i 2008. Inne i hvelvet lagres til sammen en million frøprøver fra nytteplanter i hele verden. Lageret skal sikre at plantene ikke dør ut i lokale eller verdensomspennende katastrofer.

– Det er den eneste plassen i verden hvor man har en så stor samling. Det er et unikt prosjekt og det er artig at det blir lagt merke til, sier statssekretær i Landbruks- og matdepartementet, Widar Skogan til NRK.

Det finnes om lag 1700 plantegenbanker i verden. Noen av dem er truet av krig, eller de har allerede blitt ødelagt av krig. Frølageret på Svalbard er imidlertid det eneste såkalte back up-hvelvet for plantegenbankene verden over.

Widar Skogan

– Det er et unikt prosjekt og det er artig at det blir lagt merke til, sier statssekretær i Landbruks- og matdepartementet, Widar Skogan til NRK.

Foto: Arild Moe / NRK

Da blant annet borgerkrigen i Syria brøt ut i 2012, fryktet man at genbankene skulle bli ødelagt av krigen. Derfor ble rundt 80 prosent av frøsamlingen fra Aleppo lagret på Svalbard.

– Det ligger mange historier bak den millionen med frøprøver som er lagret på Svalbard. Det viser at frølageret fungerer som en sikkerhet for verdens matproduksjon.

De siste to årene er det blitt brukt 190 millioner på oppgradere anlegget. Årsaken til utbedringene er at det kom vann inn i atkomsttunnelen til hvelvet. Det skyldes at permafrosten er mer utsatt for smelting på grunn av våtere og varmere klima.

– Det er et norsk bidrag til matsikkerhet i verden. Norge har tatt på seg denne store kostnaden under skiftende regjeringer. Det gir Norge god «kred» internasjonalt at vi gjør denne jobben.

Populær turistattraksjon

Administrerende direktør i Statsbygg, Harald Nikolaisen, sier i likhet med Skogan at den internasjonale oppmerksomheten er gledelig.

– Ingen hadde forventet at vi skulle havne på denne listen. Dette er stor stas, og morsomt å være i så fint selskap. Det sier litt om hvilken posisjon prosjektet har internasjonalt med tanke på å sikre verdensarven når det gjelder genetikk og frø.

Frølageret har også blitt en svært populær attraksjon for besøkende turister. Interessen har vært så stor at det nå jobbes med å bygge et besøkssenter ved hvelvet. Nikolaisen er ikke overrasket over den økte oppmerksomheten.

– Hvelvet bidrar jo til å ivareta den biologiske verdensarven vår for all framtid. Det handler om menneskehetens overlevelse i ytterste konsekvens, sier han.

– Sett i det perspektivet er det klart at det blir viktig å skape oppmerksomhet rundt frøhvelvet i like stor grad som Harry Potter for eksempel. Det er rett og rimelig.