Likestillingsombudet forventer likestilling i Nord-Troms

Skjervøy menighet ønsker ikke kvinnelige prester. Likestillingsombudet forventer at noe gjøres.

Skjervøy kirke

Skjervøy menighet ønsker ikke en kvinnelig prest.

Foto: Hansen, Helge / SCANPIX

– Vi vil holde et øye med saken, og behandle den hvis det eventuelt kommer inn et tilfelle der en kvinnelig søker blir bortprioritert på grunn av kjønn, sier nestleder i Likestillingsombudet, Elisabeth Lier Haugseth til NRK.

Da Skjervøy menighet utlyste prestestillingen i menigheten ønsket menighetsrådet å unnlate å oppfordre kvinner til å søke på stillingen. Dette fordi de ikke ønsker en kvinnelig prest.

En kvinnelig søker valgte av den grunn å trekke sin søknad.

– Om setningen er med i utlysningen eller ikke skal ikke ha noen betydning for ansettelsesprosessen. Alle skal ha anledning til å søke, og alle skal vurderes likt, sier Haugseth.

(Artikkelen fortsetter under videovinduet)

Ingrid Bjerkås - Norges første kvinnelige prest

Ingrid Bjerkås var Norges første kvinnelige prest.

– Både biskopen og den norske kirke er tydelig på at de ønsker kvinnelige prester, og jeg regner med at de vil vurdere kvinnelige søkere på samme måte som mannlige, også i Skjervøy.

Ikke utprøvd

Elisabeth Lier Haugseth

Elisabeth Lier Haugseth, nestleder i Likestillingsombudet, reagerer på at Skjervøy menighet ikke ønsker en kvinnelig prest.

Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen

Hun kan ikke sin hvor vidt menighetens utsagn og holdning bryter med loven eller ikke.

– Så lenge kirken var underlagt staten, og da også trossamfunn ble underlagt likestillingsloven, hadde ikke kirken mulighet til å nekte kvinnelige søkere. Nå er det slik at kirken er uavhengig, og det er vanskelig å si hva det har å si for saken, sier Haugseth.

– Gammeldags

Skjervøy menighet er sterkt preget av læstadianere. Anne Skoglund ble ansatt som sokneprest i Alta menighet, en annen læstadiansk menighet, i 2012.

Hun forteller at hun aldri har blitt akseptert som kvinnelig prest.

Elisabeth Lier Haugseth mener holdningen er gammeldags.

– De menighetene som ikke ønsker kvinner går glipp av flere gode kandidater. Det er i alle fall betryggende at dette synet deles av et lite mindretall av norske menigheter.