Må tåle griseprat og sex-vitser

Kvinner i forsvaret må undertrykke sin kvinnelighet for å passe inn. Forsvaret skal nå etablere et forskningsprogram hvor de skal undersøke enda grundigere sin egen kjønnskultur.

Kvinner i Forsvaret.

Kvinner i forsvaret må undertrykke sin kvinnelighet for å passe inn. Forsvaret vil nå etablere et forskningsprogram hvor de skal undersøke enda grundigere sin egen kjønnskultur.

Foto: Torgeir Haugaard/Forsvaret

Forsvaret skal etablere et forskningsprogram hvor de skal undersøke enda grundigere sin egen kjønnskultur. Før helga kunne NRK fortelle at Forsvaret bare har kommet halvveis i målsettingen om å få 15 prosent kvinner.

Undertrykker sin kvinnelighet

På oppdrag fra forsvarsdepartementet har Norut undersøkt hvilke faktorer i kulturen som gjør at så få kvinner velger en militær karriere. Et funn er at i de fysisk krevende forsvarsgrenene må man undertrykke sin kvinnelighet.

– Mange kvinner pekte på at de gjennom offisersutdanningen måtte gi slipp på sin kvinnelighet i en fase, sier forskningsleder May-Britt Ellingsen.

Machokultur

– Her er det folk som lever sammen under ganske ekstreme forhold, de blir veldig sammensveiset. For at en jente skal passe inn så ma de spille på samme premisser som gutta, sier Ole Magnus Totland

Totland har skrevet en masteroppgave om machokulturen i Telemarksbataljonen.

Må tåle griseprat

Griseprat og sex-vitser er noe kvinnene må tåle om de er i forsvaret. Nå vil forsvardepartementet ha svar på om det kan være årsaken til at målet om 15 prosent kvinner i forsvaret ikke er nådd.

– Samtalene går veldig ofte på seksuelt plan, og det er en røff og barnslig tone fra gutta, og det må jentene tåle, sier Totland.

Undergraver det feminine

Totland sier alle former for kvinnelighet i forsvaret blir møtt med sanksjoner.

– Hvis noen roper med lys stemme, eller har med seg fuktighetskrem når de skal ut i felten så blir de gjort til latter. Det er ikke oppfattet som veldig maskulint å dra på tur med fuktighetskrem i sekken.

Forsvarsjenter er guttejenter

– Forsvaret er arena for en bestemt type jenter, den sportye jenta som tåler litt mer enn gjennomsnittet, sier Ellingsen.

Ei av jentene NRK har snakket med i panserbataljonen kaller seg ei guttejente.

– Du må tåle å bli ledd av og klare å le tilbake. Du må være ganske trygg på deg selv, men det blir du jo også av å være i forsvaret.

Gutta føler seg truet

Totland mener guttene føler seg truet av jenter i forsvaret.

– Det handler ikke om kvinnehat , men en forståelse om at kvinner ikke hører hjemme i gruppa. Gutta får maskuliniteten sin truet når en kvinne kan gå inn å gjøre en like god jobb som en mann, sier Totland.

En av forsvarjentene NRK møtte bekrefter det Totland sier.

– Det er enkelte gutter som ikke skjønner hva jenter har å gjøre i forsvaret, men de får jo et bedre inntrykket etter som tiden går. Når de ser at jentene gjør en god jobb her inne.

Gransker kjønnskulturen

Nå lanserer Forsvsaret et forskningsprogram hvor de skal undersøke enda grundigere sin egen kultur.

– Holdningsendring fra topp til bunn er helt nødvendig og viktig. Og forsvaret må gi uttrykk for at de ønsker kvinner som oppfører seg som kvinner også, ikke bare guttejentene, sier Ellingsen.