Hopp til innhold

Først ble museumsdirektøren sparket - nå trekker deler av styret seg i protest 

Full krangel ved Nordnorsk Kunstmuseum etter at prisbelønnet og kontroversiell direktør ble satt på porten.

Han Roald som Betzy

Han Roald som Betzy, et utstillingsprosjekt ved Nordnorsk Kunstmuseum som skapte heftig debatt i 2019.

Foto: Nordnorsk Kunstmuseum

Bråket ved Nordnorsk kunstmuseum i Tromsø (NNKM) fortsetter i kjølvannet av avsettelsen av direktør Jérémie McGowan.

Onsdag ettermiddag trakk deler av styret seg i protest mot beslutningen.

«Vi stiller oss ikke bak vedtaket som styrets flertall har gjort i saken. Vi mener saken har blitt håndtert på en svært dårlig måte fra styrets ledelse. Derfor trekker vi oss fra våre verv».

Brevet er signert kunstnerne Joar Nango, Inger Blix Kvammen og Trygve Luktvasslimo. De tre ble utnevnt som styremedlemmer og varamedlem i NNKM tidligere i vinter.

– Etter mitt skjønn og mine vurderinger er han (McGowan, journ amn) skikket til å fortsette i jobben. For meg er det uforståelig hva som er vektet i styrets avgjørelse. Derfor trekker jeg meg, sier Nango til NRK.

Prisbelønt museum

Jérémie McGowan

Jérémie McGowan

Foto: Marius Fiskum

Jérémie McGowan har vært direktør ved Nordnorsk Kunstmuseum siden 2016. I fjor fikk han åremålet forlenget med ytterligere to år.

Under McGowans ledelse har museet blitt prisbelønt en rekke ganger. I 2017 ble NNKM utropt til «Årets museum» i Norge, blant annet for arbeidet med samisk kunst.

Men direktøren har også vært kontroversiell. Spesielt utstillingsprosjektet «Like Betzy» har skapt debatt. Her fikk statuer av Roald Amundsen og Carl Gustav Fleischer trekasser rundt livet. Slik ville NNKM sette søkelyset på glemte kvinnelige kunstnere.

Mandag måtte altså Jérémie McGowan slutte på dagen.

«Styret i Nordnorsk kunstmuseum ønsker et skifte i ledelsen», het det i pressemeldingen fra styreleder Grete Ellingsen. Hun har så langt ikke villet forklare hvorfor McGowan måtte gå, men har vist til taushetsplikten

Nyheten slo uansett ned som en bombe i kunst-Norge, og svært mange har stilt spørsmål ved hva som ligger bak. I et brev gjengitt i kunstmagasinet Subjekt, har de ansatte gitt sin fulle støtte til direktøren. Samtidig har også de forlangt en forklaring på avsettelsen.

Strid om direktørens kompetanse

Joar Nango, kunstner bak kunstverket på Kvam

Kunstneren Joar Nango trekker seg som styremedlem i Nordnorsk Kunstmuseum i Tromsø.

Foto: Jorun Vang / NRK

Nå letter avtroppende styremedlem Joar Nango litt på sløret. Ifølge Nango har styret vært sterkt uenige om McGowan har kompetanse til å være direktør eller ikke.

– Etter mitt skjønn har han en høy kompetanse kunstnerisk sett, og han har ikke gjort noe galt. Med tanke på det han har fått til gjennom fire år, så er det helt uansvarlig å ikke forlenge direktørens kontrakt, sier Nango til NRK.

Nango ønsker imidlertid ikke gå i detalj om diskusjonene i styret. Han begrunner det med hensynet til taushetsplikten. Istedet viser han til skrivet som onsdag ble sendt Kulturdepartementet.

«Vi opplever at den kunstfaglige retningen museet har tatt under direktørens ledelse ikke har blitt vektlagt i diskusjonen i styret. Det ser vi på med bekymring». skriver Nango, Kvammen og Luktvasslimo.

De mener avsettelsen har skjedd i et uforsvarlig tempo, i en periode hvor organisasjonen er preget av uro som følge av koronakrisen og store ombygginger.

«Vi mener museet med sine 17 ansatte og med Jérémie McGowan i spissen fortjener å bli behandlet mye bedre enn dette».

De avslutter brevet på følgende vis:

«Nordnorsk Kunstmuseum er en institusjon skapt for å fremme nordnorsk kulturliv. Ikke bryte det ned».

Styreleder Grete Ellingen vil overfor NRK foreløpig ikke kommentere styremedlemmenes beslutning om å trekke seg.