Hopp til innhold

Forskerskole for nordområdene

Universitetet i Tromsø starter forskerskole for fjernmåling.

Universitetet i Tromsø
Foto: Hansen, Helge / SCANPIX

Skolen har fått navnet BARESS som står for Barents Remote Sensing School. De har fått 10,3 millioner kroner i støtte fra RDA midlene. (RDA er kompensasjon for arbeidsgiveravgifta.) I går kom Utenriksdepartementet med 6 millioner kroner i startkapital.

- Det foregår samtaler med både Statoil Hydro, det franske oljeselskapet Total og russiske Gazprom for mulig videre finansiering.

De sier spesialrådgiver Jostein Mykletun i Utenriksdepartementet. Han mener Tromsø peker seg ut som en viktig plattform innenfor forskning knytta til nordområdene.

- Vi skal ikke stikke under en stol at interessen for Shtokmanfeltet i Barentshavet har økt interessen for denne skolen. Sammen med Universitetet håper vi at de også kan bidra til videre finansiering.

På skolebenken

Professor Torbjørn Eltoft skal lede forskerskolen. Han forklarer at en forskerskole er et organisert opplegg for doktorgradsstudenter som forsker innenfor et faglig beslektet forskningsfelt.

- Det betyr at vi kan lage til felles opplegg for veiledning og veiledningsteam rundt studentene og seminarer for alle.

Eltoft sier de kommer til å arbeide med helt konkrete prosjekter knytta opp til nordområdene.

- I Arktisk har vi for eksempel sjøis og isbreer som viktige indikatorer på klimaendringer. Vi kan bruke satellitt data til å overvåke nedsmelting av isbreer og om dekningsgraden av sjøis minker.

Naturlig at det ble Tromsø

Dekan ved det Matematiske og Naturvitenskapelige fakultet, Tore Vorren, mener det var riktig og viktig at skolen ble etablert i Tromsø akkurat nå.

- Fordi dette er et forskningsområde som er i stor ekspansjon og etterspurt. Vi har i Tromsø alt fra grunnforskning til produkter. Så det var veldig naturlig for oss å styrke denne delen ved Universitetet.

I fjor ble Senter for fjernteknologi etablert i Tromsø. Forskerskolen blir en del av dette. Skolen skal også samarbeide nært med Spacetec og Kongsberg Satellite Services AS og NORUT, Northern Research Institute, Tromsø.