Hopp til innhold

Forskere: – Litt oljesøl betyr døden for fiskeyngel

Norske og amerikanske forskere har utsatt fiskeegg for olje. Konklusjonen er tydelig. Fiskelarver som blir utsatt for olje har liten mulighet for å overleve.

Sonnich Meier

OVERRASKET: Sonnich Meier, leder for Eggtox-prosjektet, og Raymond Bannister ble overrasket over å se hvor sårbare hyseegg er for olje.

Foto: Erlend Astad Lorentzen / Havforskningsinstituttet

– Det skal ikke mye til. Etter å ha blitt eksponert for olje i 24-72 timer som egg og deretter blitt overført til rent vann for klekking, ser vi at det påvirker utviklingen av hjertet til larvene. Og uten et hjerte som fungerer skikkelig, utvikler ikke fisken seg skikkelig, sier forsker ved Havforskningsinstituttet, Sonnich Meier.

Et bilde fra forskningen viser en hyseyngel med skjevheter i ryggraden, som også mangler underkjeve.

– Med slike misdannelser har ikke fisken mulighet til å overleve, sier Meier.

Han er del av et forskerteam fra Havforskningsinstituttet i Norge, som samarbeider sammen med forskere fra Havforskningsinstituttet i USA et prosjekt som kalles Eggtox.

Prosjektet er videreføringen av et prosjekt som ble startet i 2013. Da forsket de på torsk og hyse, nå har de utvidet prosjektet til fiskelarver fra syv forskjellige typer fisk, og hva som skjer når eggene blir utsatt for oljesøl.

– Oljen er ikke akutt dødelig for fiskelarvene. Inne i egget tåler de oljen, men det påvirker altså utviklingen av hjerte og skjelett. Når egget klekkes, er yngelen ute av stand til å ta til seg mat, og dør, sier Meier.

Hyse

FORSKJELL: Fisken øverst er slik en hyseyngel skal se ut. Nederst ser du hvordan yngelen kan utvikle seg når egget blir utsatt for olje, med skjev ryggrad og uten underkjeve.

Foto: Havforskningsinstituttet

Det får Naturvernforbundet til å reagere:

– Her er ikke havforskninga til i misforstå. Dette styrker argumentene mot oljevirksomhet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, sier leder Silje Ask Lundberg.

Mye olje for å få alvorlige konsekvenser

Hysa viser seg å være spesielt sårbar for oljesøl.

– Hyseegget har en klebrig overflate, som oljedråpene klistrer seg til. Alle fiskesortene vi har sett på blir påvirket av oljesøl, men hysa er den mest sårbare, sier Meier.

Likevel skal det mye til for at et oljesøl skal få stor effekt på fiskebestanden.

Torskefisk gyter flere ganger, over store arealer. Et mindre oljeutslipp kan få lokale konsekvenser, men vil neppe ha noe å si for den totale bestanden.

– For å påvirke den totale bestanden, må utslippet være på størrelse med utslippet i Mexicogolfen i 2010, sier Meier.

– Knapt merkbart

Administrerende direktør Karl Eirik Schjøtt-Pedersen i Norsk olje og gass, sier et eventuelt oljesøl knapt merkes på fiskebestanden, fordi den kun rammer fiskeyngel.

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen sier at selv de verst tenkelige situasjoner av oljesøl, vil ha en minimal virkning på fiskebestanden.

Foto: NRK

Han sier forskningsmiljøer i Tromsø, deriblant Akvaplan-niva, sammen med internasjonal forskning, har funnet at selv i de verst tenkelige tilfellene, vil et oljesøl føre til at kun tre prosent av bestanden rammes.

Schjøtt-Pedersen sier også at det per i dag ikke finnes noen forskning som viser at all fisk vil bli skadet dersom det kommer i kontakt med oljesølet.

– Og selv når forskerne legger til grunn at alle som kommer i kontakt faktisk blir ødelagt, er virkningen knapt merkbar. Langt mindre enn utslaget av det årlige fisket, sier han.

Siste fra Troms og Finnmark