NRK Meny
Normal

Forsker på hvordan fisken påvirkes av olje: – Misdannelser og død

Et nytt forskningsprosjekt skal finne ut hvordan ulike fiskearter påvirkes av oljeutslipp, og hvor følsom fiskene egentlig er.

Fiskeri og olje

Det treårige forskningsprosjektet Eggtox skal få gode testverdier på hvilke konsentrasjoner som er giftig for tidlige stadier i fiskens liv.

Foto: Gorm Kallestad / Scanpix og STOCKMARKET

– Vi ønsker å få bedre data på hvor giftig olje er, og hvilke konsentrasjoner oljen er giftig i. Dette gjør vi for å gi en best mulig risikovurdering av oljeutvinning i Lofoten, Vesterålen og Senja.

Sonnich Meier

Prosjektleder for Eggtox, Sonnich Meier, forsker på verst tenkelige uhell.

Foto: Kjartan Mæstad / Havforskningsinstituttet

Det forteller prosjektleder Sonnich Meier til NRK. Prosjektet, som har fått navnet Eggtox, er en forlengelse av et nylig avsluttet prosjekt der forskerne konkluderte med at hysen er svært sårbar.

De fant at oljen forstyrrer genene i hyseegg og larver, og at hysen er ti ganger mer følsom for olje enn torsken.

– Det verste vi så var fisk som ikke utviklet kjeve i det hele tatt. De var ikke i stand til å spise når de klekket og ble larver. Derfor er det viktig også med dette forsøket å eksponere fisken på kort tid, samtidig som man følger fisken over lengre tid. Da får man også sett på forsinket dødelighet, forteller Meier.

Nå skal de gjøre tilsvarende forsøk på sei, polartorsk, sild, kveite og lodde. For å gjennomføre prosjektet brukes et avansert mikroskopi, for å følge egget over tid.

hyseegg og torskeegg

Egg av hyse (til venstre) og av torsk (til høyre) som har vært eksponert for samme mengde olje i 12 timer. Det er klart mer oljedråper på hyseegget, som har klebrig skall.

Foto: Figur: Lisbet Sørensen, Havforskingsinstituttet

Alvorlige effekter

Som en del av prosjektet skal forskerne også ta for seg de flere tusen forskjellige stoffene i olje. I dag fokuseres det på tjærestoff, men det er mange flere stoff i oljen som kan være giftige, sier forskningslederen.

Endelig skal forskerne finne ut terskelen for påvirkning av olje – det nivået der oljen er så giftig at fisken blir alvorlig svekket eller dør.

– Resultatene skal brukes inn mot risikovurderinger og modeller, som viser hvordan oljeutslipp påvirker fisken, sier Meier.

11,4 millioner kroner

Prosjektet er et samarbeid med USA, der også amerikanske forskere gjør tilsvarende undersøkelser.

I Norge finansierer Norges forskningsråd prosjektet med 7,4 millioner kroner. I tillegg gir Havforskningsinstituttet 4 millioner kroner.

I USA bidrar det amerikanske havforskningsinstituttet med 1 million dollar.