Kan ha funnet løsningen på reineiernes mareritt

Rovvilttap av rein koster staten mellom 50 og 100 millioner kroner hvert eneste år. Nå kan forskere ha funnet en måte å redusere de mange dyretragediene.

Rein med plastklave

Forskere fra Norsk institutt for bioøkonomi håper plastklaver kan redusere rovvilttap av rein.

Foto: Erlend Winje / NIBIO

– Det ville vært helt fantastisk hvis dette prosjektet gir resultater, sier reindriftsdirektør i Landbruksdirektoratet, Liv Berit Hætta.

Rein som går tapt på grunn av rovdyr har vært et problem for reindriftsutøvere i mange år og i 2018 ble det betalt ut over 80 millioner kroner i erstatning.

Et prosjekt fra i fjor tyder imidlertid på at forskere kan ha funnet en måte å begrense tapene. I år skal de prøve å få bekreftet teorien.

– Vi lurer på om en plastklave rundt halsen kan gjøre at dyr som ørn og gaupe vegrer seg fra å ta reinkalvene, forteller Svein Morten Eilertsen, seniorforsker ved Norsk institutt for bioøkonomi.

Kalvene med klaver kom tilbake

I juli i fjor utstyrte de 60 reinkalver i Vest-Finnmark med telesporsendere. Senderne var montert på plastklaver med et fleksibelt strikk, slik at strikket kunne utvide seg etter hvert som kalvene vokste.

Senderen skulle varsle hvis reinkalvene skadet seg, ble syke eller døde, men samtlige kalver var i live da senderne ble tatt av i oktober.

Det overrasket både forskere og reineiere.

Seniorforsker ved NIBIO Svein Morten Eilertsen.

Svein Morten Eilertsen er seniorforsker ved NIBIOs avdeling for utmark og næringsutvikling.

Foto: Privat

– Jeg synes det var snodig. I resten av reinflokken var det rundt ni prosent tap, men jammen kom alle kalvene med plastklavene tilbake. Derfor går vi videre med prosjektet i år, sier Eilertsen.

Pilotprosjektet befant seg i områdene Sennaland, Repparfjord og Lerresfjord i Vest-Finnmark, og var et samarbeid mellom forskerne og reineierne Per Jonny Aslaksen Skum og Eli Ristin Skum fra reinbeitedistrikt 22.

– Verdt et forsøk

Denne sommeren skal alle reinkalvene til Per Jonny og Eli, som samles for merking, utstyres med plastklaver.

Eilertsen håper prosjektet kan bidra til en reduksjon av de mange dyretragediene til fjells.

– Hvis klavene kan bidra til at tapene går ned, er det i hvert fall verdt å prøve, fordi dette er et lavkosttilbud, sier Eilertsen.

Reinklave med strikk.

Det er dette det handler om, en plastklave med strikk. Strikket utvider seg etter hvert som reinkalven vokser. Denne klaven har også en telesporsender, som forskerne brukte i pilotprosjektet i fjor.

Foto: Svein Eilertsen

Reineiere i Vest-Finnmark og Nord-Troms var verst rammet av rovvilttap i 2018, og fikk utbetalt 21,5 millioner kroner etter at gaupe, jerv og kongeørn hadde forsynt seg av flokkene.

Liv Berit Hætta

Reindriftsdirektør i Landbruksdirektoratet, Liv Berit Hætta.

Foto: Landbruksdirektoratet

I reinbeitedistriktt 22, der prosjektet foregikk i fjor, ble det utbetalt over to millioner kroner i erstatning i 2018.

Reindriftsdirektøren sier mange distrikter i Norge har store rovdyrtap, og håper dette prosjektet kan bidra til å redusere tapene.

– Alle typer prosjekt eller tiltak som kan redusere rovvilttapet har mye å si. Både ved at man har kalv til slakt men også til nye produksjonsdyr. I noen områder har reineiere en følelse av at de produserer fôr til rovdyr. Det er klart det er fortvilende, sier Hætta.

Nyheter fra Troms og Finnmark

Programleder Hege Iren Hanssen

Se Nordnytt 20:30