Hopp til innhold

Forsker på kvensk

Forskere ved UiT Norges arktiske universitet i Alta skal finne ut av hvor synlig den kvenske og norskfinske kulturen er. Forskningen skal skje i familier, i kultur- og reiselivsnæringen, og innen museums- og medieverden.