Hopp til innhold

Foreslår store kutt i Tromsø kommune

Byrådet i Tromsø vil etter det NRK erfarer foreslå at det kuttes rundt 100 stillinger i administrasjonen i kommunen.

Rådhuset i Tromsø

Byrådet foreslår store kutt i administrasjonen i Tromsø kommune.

Foto: NRK

Etter det NRK er informert om skal eiendomsskatten reduseres med fem millioner kroner.

Over tre år

Dette går fram av budsjettforslaget som legges fram i neste uke.

Etter det NRK erfarer vil kuttene i administrasjonen bli foreslått tatt over tre år.

Siden den borgerlige koalisjonen i Tromsø overtok styringa for tre år siden, har det blitt færre ansatte på rådhuset. Og færre vil det bli, dersom byrådet får gjennomslag for budsjettet for neste år.

Et valgkampløfte for Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre var å få redusert eiendomsskatten i Tromsø. Og neste år blir denne skatten foreslått redusert med fem millioner kroner – men det er langt igjen før denne skatten i Tromsø er fjernet.

Budsjettvinner i rene tall neste år blir helse- og omsorgssektoren som skal få ei påplussing på 40 millioner kroner. Men denne sektoren har brukt mye mer penger enn budsjettert de siste åra.

Kutt i skolebudsjettet

Skolesektoren i Tromsø vil få et kutt på fem millioner kroner.

Finansbyråd Anne Berit Figenschau fra Høyre vil ikke kommentere NRKs opplysninger om budsjettforslaget for neste år.

Men hun bekrefter at byrådet vil foreslå at det blir brukt et par millioner kroner for å skaffe mobildekning på Kattfjordeidet på Kvaløya – ei strekning med stor trafikk og mye utfart, der det også ha vært flere ulykker. Det er stort behov for å få en sikker mobildekning i dette området.

Flere nyheter fra Troms og Finnmark