Foreslår ny ordfører i Tana

Det er politiske uenigheter om hvem som skal styre Tana kommune. Senterpartiet foreslår samelistas Odd Erik Solbakk som ordfører. Partiet begrunner sitt forslag med at Tana bør ha en samisktalende ordfører.