Hopp til innhold

Foreldre redd barnevernet

Mange foreldre som sliter med ungdom med atfredsproblemer tør ikke ta kontakt med barnevernet.

Foreldre som sliter med ungdommer som har adtferdsproblemer får aldri hjelp. Barnevernet tilbyr hjelp i hjemmet til foreldre som har mistet kontroll over barna sine. Men foreldre vegrer seg ofte for å ta kontakt med barnevernet i frykt for at barna skal bli tatt fra dem.

Kaotisk

- Situasjonen var ganske kaotisk med en ungdom som ikke fulgte noen regler, spilte ut oss voksne mot hverandre, skulka skolen og fulgte ikke innetider, forteller en mor som ønsker å være anonym.

Hun opplevde å miste kontroll over sin 15 år gamle sønn. Til slutt ble det så ille at hun måtte ha hjelp. Barnevernet har siden 2004 tilbudt terapi i hjemmet til familier som sliter med ungdom med atferdsproblemer.

-Mørketall

I år har over 20 familier i Finnmark fått hjelp, økningen er stor siden tilbudet kom for fire år siden. Men leder for barnevernets MST-team i Hammerfest, Heidi Dahl tror at mørketallene for de som trenger hjelp er store. Mange er redd for å ta kontakt med barnevernet, tror hun.

- Det er dessverre sånn at fortsatt eksisterer det en oppfatning om at barnevernet driver bare med en ting. De plasserer bare ungdommene i institusjon. Og dersom du kontakter barnevernet betyr det at ungdommen flytter fra hjemmet, men det er faktisk motsatt. De fleste familier som får hjelp av barnevernet får hjelp i hjemmet, sier Dahl.

Tar tilbake autoriteten

MST- teamet hjeper foreldre med barn mellom 12 og 18 år, hvor foreldrene har mistet autoriteten ovenfor barna sine.

- Vi hjelper foreldrene å få tilbake autoriteten, innføre grenser og krav til ungene og håndheve regler på en fornuftig måte. Samt å belønne positiv adferd og få konsekvenser for negativ adferd, sier Dahl.