Folkeavstemningen er godkjent

59625 personer hadde stemmerett foran folkeavstemningen for eller imot sammenslåing av Finnmark og Troms. 30158 stemte elektronisk i perioden 7.–14. mai. Av disse hadde 496 også avgitt papirstemme. Det endelige tallet for e-stemmer blir dermed 29628. Det betyr at 58,4 prosent av befolkninga stemte. 30304 stemte nei, 4298 stemte ja, og 222 stemte blankt. Det gav en nei-oppslutning på 87,02 prosent.