Hopp til innhold

Fersk meningsmåling: Knapt flertall for Finnmark i Alta

Det er nesten dødt løp om folk i Alta vil at kommunen skal tilhøre Finnmark eller Troms. Og blant de aller yngste er det aller jevnest.

10.klassingene Rikke W. Gustavsen, Vilde Kristensen, Jassim M. Rayan og Patrik M. Edvardsen ved Sandfallet ungdomsskole, ønsker at Alta skal være en del av Finnmark.

10.-klassingene Rikke W. Gustavsen, Vilde Kristensen, Jassim M. Rayan og Patrik M. Edvardsen ved Sandfallet ungdomsskole, ønsker at Alta skal være en del av Finnmark.

Foto: Jan-Erik Steine / NRK

– Det er mye bedre å være storebror i Finnmark, enn lillebror i Troms.

Det mener i hvert fall 10.-klassingene Patrik M. Edvardsen, Jassim M. Rayan, Vilde Kristensen og Rikke Wiik Gustavsen ved Sandfallet ungdomsskole i Alta.

I en fersk meningsmåling ønsker et marginalt flertall av de spurte at Alta skal være i Finnmark. Det er 10.-klassingene ved Sandfallet ungdomsskole i Alta enige i.

Flere av dem skal selv stemme, siden også innbyggere som fyller 16 år i løpet av 2022 kan delta i folkeavstemningen.

I den siste meningsmålingen sier over halvparten av de spurte at de ønsker at Alta skal være i Finnmark. Nær 45 prosent ønsker at Alta blir en del av Troms.

Det er InFact som har gjennomført målingen for NRK og iFinnmark. Rundt 460 personer har blitt spurt.

Går også for Finnmark

I den ene av de tre 10-klassene på Sandfallet ungdomsskole i Alta, er de imidlertid ikke tvil.

En uhøytidelig håndsopprekking viste kun to håndflater for Troms. Resten ønsker at Alta skal være en del av Finnmark.

Og begrunnelsen er, ifølge Rikke, Patrik og Vilde, enkel.

– For oss som skal på videregående skole neste år, er det en fordel at vi slipper å flytte så langt. Dersom Alta blir en del av Troms, så må vi kanskje reise mye lenger for å gå på skole. Det vil vi ikke. Vi vil gå på videregående i Alta eller Finnmark

– Dessuten føler vi oss som finnmarkinger, og derfor vil vi at Alta skal tilhøre Finnmark, sier elevene.

Frem til og med 10. mai kan folk i Alta stemme om de vil at hjemkommunen skal tilhøre Troms eller Finnmark.

For Jassim er det også viktig å tenke på økonomien.

– Jeg tror Alta vil ha en bedre økonomi ved å være i Finnmark. Dessuten tror jeg at det vil være lettere for Alta å få gjennomført prosjekter som del av Finnmark enn del av Troms.

10.klassing Jassim M. Rayan ved Sandfallet ungdomsskole, ønsker at Alta skal være en del av Finnmark.

Alta vil få bedre økonomi ved å være i Finnmark, mener Jassim M. Rayan ved Sandfallet ungdomsskole.

Foto: Jan-Erik Steine / NRK

– Gå og stem!

I meningsmålingen ble også altaværingene spurt om de i det hele tatt ønsker å splitte storfylket.

Her svarte nær 59 prosent nei, og 33 prosent ja.

77,8 prosent av de spurte sier imidlertid at de kommer til å stemme. Og akkurat det synes firkløveret er veldig bra. Nå oppfordrer de flere unge til å bruke stemmeretten.

– Gå og stem. Når vi unge først får lov til å stemme, så er det viktig at vi faktisk gjør det. Det er jo vi unge som skal gå på skole og vil kjenne følgene av å være i enten Troms eller Finnmark.

10. trinn ved Sandfallet Ungdomsskole i Alta ønsker at Alta skal tilhøre Finnmark, når fylkessplittingen av Troms og Finnmark skal gjennomføres.

I denne 10.-klassen ved Sandfallet ungdomsskole i Alta, er det et stort flertall for at Alta skal tilhøre Finnmark.

Foto: Jan-Erik Steine / NRK

Folkeavstemningen er rådgivende. Det vil si at det er kommunestyret som har det siste ordet i om det skal sendes en søknad om fylkesbytte eller ikke – dersom flertallet ønsker seg til Troms.

Ordfører Monica Nielsen (Ap) sier kommunestyret ikke har tatt stilling til hvor stor valgdeltakelsen må være for at de skal legge stor vekt på den.

– Det er ikke satt noe oppslutningstall. Det får være opp til kommunestyret å ta de vurderingene når folkeavstemningen er unnagjort. Både ut ifra antallet som har stemt, og hvor mange som har stemt på det ene eller andre, sier hun.

Få møtte opp på folkemøte

I meningsmålingen fra InFact går det frem at rundt 40 prosent av de spurte mener det er riktig å gjennomføre folkeavstemningen, selv om faktagrunnlaget er tynt.

Les også: Risikerer å miste 90 millioner ved overgang til Troms

Regine Karlsen Olsen (24) og Mathias Ödlund (17) synes de mangler tilstrekkelig med informasjon om følgene for Alta, for å kunne stemme 10. mai
Regine Karlsen Olsen (24) og Mathias Ödlund (17) synes de mangler tilstrekkelig med informasjon om følgene for Alta, for å kunne stemme 10. mai

Under et folkemøte i Alta kultursal tirsdag kveld, hvor Alta kommune ønsket å gi nettopp et bedre faktagrunnlag, var det ikke trangt om plassen.

Kun rundt 40 av de rundt 17.000 altaværingene som har lov til å delta i folkeavstemningen, møtte opp.

Lørdag er siste dag for å avgi forhåndsstemme. Selve folkeavstemningen foregår tirsdag 10. mai, og resultatet vil være klart dagen etter.

Fredag 13. mai vil kommunestyret ta stilling til om det vil sendes en søknad eller ikke, dersom det blir flertall for å søke seg til Troms.

Det var kommunestyret som 15. november i fjor vedtok å gjennomføre en folkeavstemning. Dette for å se på Altas fylkestilhørighet når storfylket Troms og Finnmark splittes. Oppdelingen av Troms og Finnmark, skal endelig avgjøres i Stortinget i sommer.

Kun rundt 40 av Altas 21.000 innbyggere valgte å delta på folkemøtet om folkeavstemningen i Alta kultursal 3. mai.

Kun rundt 40 av de 17.000 i Alta som har lov til å delta i folkeavstemningen i neste uke, møtte opp på folkemøtet i Alta kultursal tirsdag kveld.

Foto: Kai Erik Bull / NRK