Hopp til innhold

- Narkotika finnes på omtrent hver eneste privatfest

Politiet på Helgeland er sterkt bekymra over utviklinga i narkotikabruken. Nye, syntetiske stoffer florerer. Og det er ressurssterke ungdommer som velger å bruke narkotika.

Ny syntetisk narkotika

NY SYNTETISK NARKOTIKA FLORERER: I Ungdomsmiljøene er det blitt mer og mer vanlig å bruke syntetiske stoffer for å ruse seg. - Svært farlig fordi stoffene er så sterke, advarer politiet.

Foto: NRK

De nye stoffene som nå florerer i ungdomsmiljøene er betraktelig sterkere og farligere enn tradisjonell cannabis, advarer politiet.

Florerer på privatfester

Tilbud om narkotika på fest er blitt helt vanlig, mener ungdomskoordinator. Nye, syntetiske stoffer florerer, og det er ressurssterke ungdommer som velger å bruke narkotika.

– Vi ser flest i alderen 18-20 år. Men vi vet at stoffet er på omtrent alle privatfester som er. Og der er det ungdom helt nede i 15årsalederen. Så risikoen for at disse ungdommene takker ja, uten at vi oppdager det, er absolutt til stede, forteller koordinator for barn og unge i Sandnessjøen, Inger Lise Egerlund Edvardsen.

Farlig risikosport

På tirsdag var det informasjonsmøte for foreldre til 8.klasser elever i Alstahaug, Kommunen ønsker å få fokus også på narkotika, selv om alkohol er den mest vanlige inngangsporten til rus, skriver Helgeland Arbeiderblad i dag. Og de frykter at ungdommen tar for lett på problemet.

Koordinator for barn og unge i Sandnessjøen, Inger Lise Egerlund Edvardsen

Koordinator for barn og unge i Sandnessjøen, Inger Lise Egerlund Edvardsen.

Foto: Ole Christian Olsen / NRK

– Ja, noen er selvsagt bekymra, og kommer til oss og sier at de bekymrer seg for andre ungdommer. Men vi har dessverre også en relativt stor masse som er bekymringsfrie og tenker at dette er helt ufarlig. De forstår rett og slett ikke at de holder på med en farlig risikosport, advarer Egerlund Edvardsen.

Nye ungdomsgrupper

Politiet på Helgeland er også svært urolig over utviklinga i narkotikabruken.

– Vi registrerer mange nye brukere som kommer fra vel etablerte, ressurssterke hjem, som nå velger å bruke narkotika. Og ikke minst er vi bekymra over de nye syntetiske stoffene, sier lensmann Oddbjørn Lorvik i Sandnessjøen.

100 ganger sterkere

Lensmann i Sannessjøen Oddbjørn Lorvik

Lensmann i Sannessjøen Oddbjørn Lorvik

Foto: Ole Christian Olsen / NRK

Og stoffene som nå brukes er betraktelig sterkere og farligere enn tradisjonell cannabis, advarer politiet.

– For eksempel når det gjelder syntetisk hasj så er det 60-100 ganger sterkere enn vanlig hasj fra cannabisplanten. Så det er små mengder som skal til, og det er virkelig fare på ferde ved inntak av disse stoffene.

Frykter overdoser

For Helgeland, Salten og Midtre Hålogaland var det 987 registrerte narkotika- og dopingsaker i 2012. Det er 117 flere enn året før.
Det har også vært mange dødsfall relatert til narkotika den siste tida.
Bare i Vefsn har åtte personer dødd som følge av rusmisbruk det siste halvannet året, og i Sandnessjøen merker de også økninga.

– Vi frykter overdoser. Og har siden i fjor hatt i alle fall fire dødsfall som kan relateres til narkotikabruk, sier Lorvik.

30 nye stoffer

Beslag av syntetisk stoff

Kripos fant 30 nye stoffer, som tidligere ikke har vært beslaglagt, i 2012.

Foto: NRK

Selv om det er de tradisjonelle stoffene som dominerer i narkotikamarkedet, dukker det stadig opp beslag med nye syntetiske stoffer.

I 2012 identifiserte Kripos 30 nye stoffer som ikke tidligere var beslaglagt i Norge.

Av alle de nye syntetiske stoffene som er beslaglagt de siste to, tre årene, er det syntetiske cannabinoider som dominerer.

Stoffet er mye sterkere enn vanlig cannabis, og politiet advarer sterkt mot å bruke det.

«Oppegående ungdommer»

Og det er en myte at narkotika bare tilbys i spesielle miljø.

– Det er ikke lenger bare de vi før hadde i kikkerten som bruker narkotika, de som tilhører belasta miljøer. Nå gjelder det også flotte oppegående ungdommer, som kommer fra ressurssterke hjem og gjerne er med i idrettsmiljøet. For oss er det vanskelig å kartlegge disse ungdommene, sier Inger Lise Egerlund Edvardsen, koordinator for barn og unge i Sandnessjøen.