Fiskeriministeren ga ingen løfter til Mehamn

Kystsamfunnet vil ha forutsigbarhet i forhold til fisken, men selv ikke i løvenes hule, Mehamn, fikk de i dag noen løfter fra fiskeriministeren.

Fiskeriministeren i Mehamn.

Når fiskeindustrigiganten Findus flytter deler av produksjonen tilbake til Norge, kan Mehamn være aktuell.

I Mehamn ønsker de nå drahjelp fra sentralt hold for å sikre seg slik aktivitet, noe fiskeriminister Per Sandberg fikk klar melding om da han tirsdag besøkte fiskeværet.

Selv om folk, blant dem lokalpolitikerne, i Mehamn, vil lokke til seg Findus, var det ingen lovnader fra ministeren, forteller ordfører Trond Einar Olaussen (AP):

– Det som eventuelt Findus eller en annen aktør trenger er forutsigbarhet i forhold til tilgang på fisken. På dette området tror jeg fiskeriministeren har skjønt det budskapet vi har kommet med, og tar det på alvor. Så får vi seg hva som kommer ut av det, men vi har ikke fått noen lovnader, sier han.

Olaussen sier han vil starte en dialog med ministeren for å skyte fart i utviklingen i Mehamn, men han stiller seg negativ til regjeringens forslag om regionalisering av leveringsplikten.

Mangler støtte

I Mehamn er Sandberg på besøk i løvenes hule. Her startet Kystaksjonen opp, og flere partier mener Sandberg svikter kystbefolkningen i spørsmålet om levering. I Gamvik, kommunen der Mehamn ligger, er det også enighet på tvers av partigrensene.

Sandberg i Mehamn

Sandberg berømte samfunnet i Mehamn under dagens besøk.

Foto: Stian Strøm / NRK

Ikke en gang blant sine egne får fiskeriministeren støtte. Fremskrittspartiet lokalt i Gamvik vil beholde leveringsplikten.

Den går kort forklar tut på at trålere i dag har plikt til å levere fisk til bestemte lokalsamfunn.

Men det kan det bli en slutt på. Fiskeriministeren har varslet at han blir å videreføre regjeringens forslag om at leveringsplikten skal regionaliseres.

Selv om Sandberg ikke hadde noen løfter å komme med i dag, var han opptatt av å framsnakke Gamvik-samfunnet.

– Når man er så fremoverlent, har positivitet og pågangsmot slik som alle jeg har møtt her i dag, så lykkes man. Det er jeg helt sikker på, sier Sandberg.

– Så er det vår oppgave som politikere å sørge for de små tingene som kanskje har et utslag i forhold til å få denne typen industri til å etablere seg. Og der skal jeg gjøre mitt beste.

– Sjarkflåten viktigst

På brygga har ikke alle tro på at en storaktør skal ta over lokalene som tidligere har huset Norway Seafood.

– Sjarkflåten er den viktigste for oss i Mehamn. De store erfaringene har vi er faring med at forsvinner ut i det blå, uansett, sier fisker Hans Lund til NRK.

Samtlige av Frp sine fylkeslag i Nord-Norge har stilt seg bak denne motstanden mot partiet sentralt.