Fikk ikke medhold - mister jobben som brannsjef

Nord-Troms tingrett har bestemt at tidligere brannsjef i Tromsø Nils Ove Sollid, ikke får beholde jobben slik han ønsket.

Sollid redigert

Den tidligere brann-og redningslederen kan anke kjennelsen til lagmannsretten.

Foto: Petter Strøm / NRK

Nils Ove Sollid ble sagt opp fra sin stilling som brannsjef i Tromsø brann og redning i juni. I begynnelsen av august ble han suspendert fra stillingen og fikk ikke fortsette å jobbe ut oppsigelsesperioden.

Sollid og hans advokat mente suspensjonen var ulovlig, og saksøkte Tromsø kommune.

Her ba de om at Sollid kunne fortsette i jobben ut oppsigelsesperioden. De krevde også at oppsigelsen skulle kjennes ugyldig.

Må fratre sin stilling

I dag kom kjennelsen fra Nord-Troms tingrett, og Sollid har ikke fått medhold.

Nils Ove Sollid må fratre fra sin stilling som brann-og redningsleder i Tromsø Brann og redning 15. desember 2014.

Sollid må også betale sakskostnader på omtrent 7000 kroner.

Den tidligere brann-og redningslederen kan anke kjennelsen til lagmannsretten. Selve arbeidsrettssaken kommer opp for retten til våren.

Det har foreløpig ikke lyktes NRK å få en kommentar fra Sollid.

Innkjøp for 13,5 millioner

I kjennelsen fra Nord-Troms tingrett står det blant annet dette om hvorfor Nils Ove Sollid ikke får fortsette i jobben som brannsjef:

«Retten har ved sin helhetsvurdering tatt utgangspunkt i at arbeidsgivers oppsigelse grunner seg på flere påståtte forgåelser i forbindelse med arbeidstakers stillingen som leder av Tromsø brann-og redning. Retten finner det klart at flere av de påståtte forhold kan gi saklig grunnlag for oppsigelse.»

Retten viser blant annet til at det foreligger opplysninger fra 2011 og 2012, at det ved minst åtte av tolv anskaffelser foreligger flere brudd på lov og forskrifter om offentlige anskaffelser.

«Dette er etter rettens oppfatning alvorlig for en kommunal virksomhet som gjorde innkjøp for omtrent 13,5 millioner kroner.»

Private oppdrag med skatteunndragelse

Videre finnes det holdepunkter for at bedriftsidrettslaget til Tromsø brann- og redning mot betaling med bruk at brannstasjonens utstyr, har utført oppdrag for private og næringsliv uten å skatte av beløpene.

Retten mener at dette har medført grunnleggende brudd på arbeidsgivers tillit til Sollid, og at han derfor burde fratre sin stilling under sakens behandling.

«Det er i denne situasjonen urimelig at Sollid skal kunne fortsette sitt arbeid som øverste leder i virksomheten.»

Mener kjennelsen var riktig

Øystein Nermo

Kommunaldirektør i Tromsø kommune, Øystein Nermo.

Kommunaldirektør i Tromsø kommune, Øystein Nermo, er godt fornøyd med kjennelsen.

– Det er en tydelig kjennelse, men den er ikke overaskende. Sakens realitet fremstår for meg som veldig åpenbar. Sakens innhold og omfang er av en sånn karakter at jeg syns denne kjennelsen var riktig, sier Nermo til NRK.

Han tror kjennelsen vil betyr mer forutsigbarhet for kommunen.

– Vi satser på at vi har igangsatt prosesser som etter hvert vil bringe ro til enheten og et godt arbeidsmiljø. Vi gjennomfører et forbedringsprogram nå som inneholder flere elementer. Da tar de enkelte avdelingene på enheten tak og gjennomfører det de mener er viktig for å få brann og redning der de skal være.