Fem grunner til at du skal bry deg om kommunesammenslåing

Onsdag var hovedtemaet i NRKs valgdekning kommunesammenslåing. Hvorfor skal du bry deg om det?

Kommunesammenslåing

Kommunesammenslåing er ikke bare et kjedelig ord. Det kan få konsekvenser for deg og din hverdag.

Valglogo

1. Det kan fort gjelde din kommune

I dag har vi 428 kommuner i Norge. De har mellom 211 og 630 000 innbyggere. I mai i fjor presenterte Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner regjeringens kommuneproposisjon. Et av de viktigste punktene i disse planene er å slå sammen kommuner i vårt langstrakte land.

– Kommunene har i utgangspunktet akkurat det samme ansvaret, uavhengig av størrelse. Vi har også vært veldig flinke til å tilføre nye oppgaver til kommunene, men vi har kanskje ikke vært like flinke til å ruste kommunene til å ta ansvaret for disse oppgavene, sa kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) under presentasjonen.

Et ekspertutvalg har sett på kommunesammensetningen i Norge, og konkludert med at det mest lønnsomme ville være å gå fra 428 kommuner til 100.

Jan Tore Sanner

Jan Tore Sanner mener det er på høy tid å se på kommunesammensettingen i Norge.

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

2. Hvem skal du forholde deg til?

Med kommunereformen ønsker regjeringen å flytte makt og ansvar til større og mer robuste kommuner. Dersom din kommune blir slått sammen med en annen, kan det altså hende at kommunesenteret ditt blir flyttet.

Hvem skal du da eventuelt forholde deg til? Hvordan sikrer en eventuell kommunesammenslåing at synspunktene for akkurat deg og dine naboer blir fremmet og tatt hensyn til?

Onsdag klokken 21.30 var det debatt om kommunesammenslåing direkte fra Stavanger. Debatten kan du se her:

Direktesendt valgprogram med Atle Bjurstrøm.

3. Hvordan blir tilbudene i kommunen din?

Et av argumentene for kommunesammenslåing er å samle forskjellige kommunale tjenester. Tanken er at det skal bli mindre ressurser brukt til administrering, og mer til utføring av arbeidet.

Hvordan vil det fungere for deg i din kommune? Risikerer du at kvaliteten på for eksempel helsetilbudet blir dårligere? Må du reise lenger for å gå på skole? Vil ansatte i dagens kommune miste jobben ved en sammenslåing?

Sykepleier sammen med beboer på sykehjem

Hvor skal for eksempel eldreomsorgen styres fra, dersom din kommune blir slått sammen med andre?

Foto: Kallestad, Gorm / SCANPIX

4. MÅ kommunen min slå seg sammen med andre?

Da regjeringen la frem kommunereformen i juni i 2014, sa de at det skal være frivillig for kommunene å slå seg sammen.

Regjeringen prøver å friste med at kommunene skal få kompensert for de utgiftene en eventuell sammenslåing medfører. Regjeringen vil også ha en gulrot knyttet til de tilskuddene kommunene har i dag. Hvis noen kommuner som i dag har rett på for eksempel et småkommunetilskudd, får de beholde dette tilskuddet i 20 år dersom de slår seg sammen med nabokommuner innen reformperioden er over.

Hva ønsker politikerne i din kommune? Og hva vil politikerne i kommunene rundt?

Det er nemlig slik at dersom flere kommuner i et område ønsker å slå seg sammen, men én kommune ikke ønsker det, kan Staten likevel overstyre «utbryterkommunen».

Hva bryr du deg om? Si din mening og bidra til vår valgdekning her!

5. Hvem kan min kommune bli slått sammen med?

Dette er greit å ha oversikt over når man snakker om sammenslåing. De fleste kommunene i Troms er involvert i en eller flere nye kommune-konstellasjoner.

I Tromsø-regionen er det stor uenighet om kommunene bør slå seg sammen. Også i Midt-Troms er sammenslåing en het potet, men mens i Sør-Troms er de godt i gang med kartlegging av en sammenslåing Harstad, Kvæfjord, Skånland, Ibestad i Troms og Evenes, Tjeldsund og Lødingen i Nordland.

En undersøkelse blant lokalpolitikerne i fylket viser at det er flertall for kommunesammenslåing i de kommunene som allerede er store. I mange småkommuner er det stor skepsis.

kommunesammenslåing