FeFo kan miste 90 prosent av inntektene

Sametingsrådets forslag til endringer i Finnmarkseiendommen (FeFo) kan fjerne 90 prosent av inntektene, mener styremedlem.

FeFo

Fefo-styret samlet til styremøte i september i fjor.

Foto: Rolf Jakobsen/NRK

Finnmarkseiendommen kan miste storparten av inntektene sine om sametingsrådet får sin vilje. Det mener styremedlem og fylkespolitiker Raymond Robertsen fra Høyre.

Sametinget skal i neste uke diskutere FeFos drift. Blant annet foreslår rådet at FeFo ikke bør tjene penger på prosjekter som endrer bruk av utmark. Det bekymrer Robertsen.

– Omtrent 90 prosent av inntektene til FeFo kommer av aktivitet som gir naturinngrep. For eksempel mineralvirksomhet, kraftproduksjon og bygging av hytter i Finnmark.

Stramme inn investeringer i næringsprosjekter

Silje Karine Muotka

Silje Karine Muotka

Foto: Lisa Maria Anti

På sitt neste møte skal Sametinget ha en bred gjennomgang av hvordan Finnmarksloven har blitt praktisert og av Finnmarkseiendommens drift. Der foreslår sametingsrådet og stramme inn FeFo sine investeringer i næringsprosjekter som krever inngrep i naturen. Spesielt er dette problematisk hvor grunnrettigheter ikke er avklart sier rådsmedlem Silje Katrine Moutka.

– På den ene siden er man midlertidige forvaltere av en grunn der det foregår store rettighetskartlegginger og identifikasjon av rettigheter. På den andre siden så ser man for seg å drive ekspansiv forretningsutvikling på arealer, sier hun.

– Finnmark vil forvitre

Raymond Robertsen ser derimot at akkurat denne typen prosjekter er nødvendig for å skaffe FeFo nødvendige inntekter.

– Dersom FeFo er avskåret for å ha inntekter så er det jo ingen overskudd å fordele. Har ikke FeFo nødvendige inntekter til forsvarlig drift, så vil naturen og Finnmark på lang sikt forvitre, sier Robertsen.


Nyheter fra Troms og Finnmark

Turi Enoksen

Se ukens siste Nordnytt med Turi Enoksen