Får støtte fra Sivilombudsmannen

Konsekvensene for reindrifta i Pasvik ble ikke godt nok vurdert da Sydvaranger Gruve AS fikk ny konsesjon.

Forberedelser til ny start på Sydvaranger
Foto: Arne Store / NRK

Konsekvensene for reindrifta i Pasvik ble ikke godt nok vurdert da Sydvaranger Gruve AS fikk ny konsesjon. Det konkluderer Sivilombudsmannen i sin rapport i klagesaken.

Dermed må saken tilbake til nærings- og handelsdepartementet.

Reindriftas advokat, Geir Haugen, er glad reindrifta fikk medhold i sin klage, og sier det er aktuellt å søke erstatning.

- Reindrifta ønsker flere ting. De ønsker større innflytelse på tilpassing til reindrifta, slik at den ikke blir påført unødige skader. I tillegg ønsker de erstatning, både for tidligere inngrep, da særlig slagghaugen, samt erstatning for framtidige inngrep.

Ny gjennomgang

Nærings- og handelsdepartementet, som har gitt konsesjonen til Sydvaranger Gruve AS, må nå gå gjennom gruvedriftas forhold til reindrifta på nytt, sier statssekretær i departementet, Øyvind Slåke.

Slåke kan ennå ikke si om det vil få konsekvenser for konsesjonen som allerede er gitt til Sydvaranger Gruve.

Har en sterk sak

Advokat Haugen sier at reinbeitedistriktets sak står sterkt, og har store forventninger til nærings- og handelsdepartementets nye gjennomgang:

- Jeg blir veldig overrasket om ikke denne gjennomgangen resulterer i at man vil gjennomføre en ny grundig utredning. Ikke minst må vi nå få avklart forholdet til folkerettens minoritetsvern som er en viktig faktor i dette bildet.