Hopp til innhold

Får ikke svar fra sykehuset: – Det vil ramme pasienten

For pasient- og brukerombudet i Troms tar det ofte lang tid før de får svar på henvendelser fra UNN. Av og til får de ikke svar i det hele tatt.

Ombudet

Odd Arvid Ryan forklarer at i en del saker, som klagesaker eller hvor det er mistanke om rutinesvikt eller systemfeil, er skriftlig svar som regel nødvendig for å få avklart sakens problemstilling og alvorlighetsgrad.

Foto: Petter Strøm / NRK

– Vi må dessverre for ofte purre på tilbakemeldinger fra UNN og i verste fall ser vi at enkelthenvendelser ikke blir besvart i det hele tatt, sier pasient- og brukerombud Odd Arvid Ryan.

Han forteller at det tvinger dem til å enten sende saken over som en tilsynssak til Fylkesmannen eller gå via Helse Nord for å få svar.

– Det mener vi er unødvendig og lite hensiktsmessig ressursbruk, sier Ryan til NRK.

– Pliktet til å gi oss opplysninger

Manglende svar fra UNN på henvendelser fra ombudet er noe av det som nevnes i årsmeldingen for 2015 fra pasient- og brukerombudet i Troms.

Årsmelding 2015 pasient- og brukerombudet i Troms

I årsmeldingen står det: «Praksis når det gjelder svar og tilbakemelding varierer fra avdeling til avdeling, men det hele kan av og til virke tilfeldig».

Foto: Elise Holdal / NRK

I rapporten står det: «Ledelsen ved Universitetssykehuset Nord-Norge må sørge for at henvendelser fra pasient- og brukerombudet blir fanget opp og behandlet».

– Det som er viktig å understreke er at det er lovfestet at blant andre sykehus har plikt til å gi ombudet de opplysninger som han eller hun trenger for ivareta sine oppgaver.

– Belastende for pasientene

Odd Arvid Ryan forklarer at et hovedpoeng for ombudet er å avklare saken overfor pasienten. Gi råd og veiledning på hvordan vedkommende skal gå videre og om det er grunnlag for å klage.

– I tillegg ønsker vi å løse saker på lavest mulig nivå, og gjerne i dialog med sykehuset. Vi pleier å si at hvis pasienten er fornøyd, så er vi fornøyd.

Ryan sier at de har erfart at dialogmøter kan bidra til det, at saker løses i minnelighet.

– Men uten at vi får et minimum av informasjon og redegjørelse fra UNN i den forbindelse, så blir det vanskelig å legge til rette i slike typer saker.

Pasient- og brukerombudet er klar på at dette også vil ramme pasienten.

– Det er klart at saksbehandlingstiden vil ta lengre tid og det er gjerne en belastning for en pasient som for eksempel har hatt en traumatisk eller uheldig opplevelse med helsevesenet.

Vil invitere til møte

Fag- og forskningssjef ved UNN, Einar Bugge, er enig i at dette ikke er bra, og i den grad det brukes tid på purringer er det ikke god ressursbruk.

Fag- og forskningssjef Einar Bugge ved Universitetssykehuset Nord-Norge

Fag- og forskningssjef Einar Bugge ved UNN tar tilbakemeldingene fra ombudet på alvor.

Foto: Jan Fredrik Frantzen / UNN

– Vi tar tilbakemeldingene fra pasient- og brukerombudet viser til på alvor og vil invitere ombudet til møte i Kvalitetsutvalget, for å diskutere de utfordringer rapporten viser til.

Bugge mener utfordringene må inngå i det systematiske kvalitets- og forbedringsarbeidet som pågår i alle enheter.

– Både i lederlinjen og i kvalitets- og arbeidsmiljøgruppene i avdelingene.