Får gratis medisin

Flere pasienter vil få livsviktige medikamenter på blå resept fra nyttår.

Medisiner (Illustrasjon)
Foto: Scanpix / SCANPIX

I praksis betyr det at medisinen blir gratis.

Pasienter med alvorlig og langvarig sykdom vil dermed kunne få dyre medisiner  - uavhengig av egen inntekt.

- Dette har vi ventet på, sier leder i Foreningen for Kroniske smertepasienter i Tromsø og omegn, Ellinor Os. 

Gratis medisin

Den nye reseptordningen som innføres fra årsskiftet betyr at flere medikamenter kommer på blå resept. Blant annet innebærer det at tre nye sykdomspunkter innføres i blåreseptordningen. 

Blåreseptordningen for legemidler skal sikre at pasienter med alvorlig og langvarig sykdom får mest mulig lik og enkel tilgang til legemidler, uavhengig av den enkeltes betalingsevne.

Utvidelsen vil berøre tre pasientgrupper:

Pasienter med kroniske, sterke smerter med betydelig redusert livskvalitet og funksjonsevne.

Pasienter med behov for lindrende (palliativ) behandling i livets sluttfase.

Pasienter med moderat til alvorlig benign prostatahyperplasi (plager forårsaket av godartet forstørrelse av prostatakjertelen).

I tillegg overføres næringsmidler for pasienter med kreft, immunsvikt eller sterk svekkelse på grunn av sykdom, fra bidragsordningen til blåreseptordningen.

 

- Ta kontakt med legen

I praksis betyr det at disse er gratis, etter at egenandelsgrensen er nådd, forteller direktør i Arbeids- og velferdsdirektoratet, Hilde Olsen.

- Det vil gjelde en del pasienter med langvarige og sterke smerter som hittil ikke har fått tilgang til smertestillende medisiner gratis, de vil nå kunne få mindre utgifter enn det de har fått før, sier Olsen. 

Olsen sier pasienter som lurer på om de kommer inn under ordningen må ta kontakt med sin lege.