Får bygge gigantisk vindmøllepark på Kvaløya

Olje- og energidepartementet har i dag gitt Norsk Miljøkraft Raudfjell AS tillatelse til å gå i gang med bygging av et enormt vindkraftverk på Kvaløya. Utbygginga kan gi strøm nok til 50 tusen husstander.

Raudfjell vindmøller

Slik kommer anlegget på Raudfjell til å se ut når det er ferdig.

Foto: Illustrasjonsfoto / NVE

Raudfjell og Kvitfjell er til sammen det største vindkraftprosjektet noen gang i Nord-Norge.

– Dette er blant de beste prosjektene som har fått konsesjon til nå, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Laster kart, vennligst vent...

De to store vindkraftanleggene på Kvaløya, kan forsyne 50 tusen husstander med strøm i framtida.

Nødvendig med felles utbygging

Når utbyggingen av Kvitfjell og Raudfjell er ferdig, kommer anlegget til å produsere mer enn 800 gigawattimer (GWh) fornybar elektrisitet i året. Dette er mer enn det som forbrukes i Tromsø by hvert år.

– Det er nødvendig å bygge ut begge anleggene for at utbyggingen skal bli økonomisk bærekraftig, sier statsråden.

Fantastiske vindressurser

Daglig leder i Norsk Miljøkraft, Johnny Sørensen, sier at han er svært glad for at selskapet nå har fått konsesjon.

– Dette området sør på Kvaløya har fantastiske vindressurser, så alt ligger til rette for et effektivt anlegg, som kan bli regningssvarende i mange år framover.

Snart klart for bygging

– Vi har jobbet med dette prosjektet siden 2004, og de siste årene har vi konsentrert oss om å skaffe investorer, sier Sørensen.

– Nå ser det ut til at vi kan ha finansieringen klar i god tid før jul, og det betyr at vi kan gå i gang med bygging neste år.

Mange protester

Vindkraft Kvaløya

Slik blir utsikten mot anlegget når det kommer i produksjon.

Foto: NVE

Denne utbygginga har blitt møtt med mange protester, både fra innbyggere i området og fra offentlige myndigheter.

– Jeg har forståelse for mange av innvendingene. Vinmøller er en visuell forurensing, det kan vi ikke legge skjul på, sier Sørensen. Men det er også den eneste forurensinga fra anlegget. Vi får ren, fornybar energi ut i andre enden.

Men 104 store vindturbiner vil synes i landskapet.

– vindmøllene må bygges der vinden er, det er ikke mulig å gjemme bort et vindkraftverk, sier Sørensen.

Viktig for beredskapen

Et så stort anlegg så langt nord får stor betydning for beredskapen.

– Dette kan føre til at vi slipper de langvarige strømbruddene som vi har vært plaget med. Situasjonen vi hadde tidligere i år, der hele landsdelen var uten strøm, vil vi ikke oppleve når Kvitfjell/Raudfjell står ferdig, sier Johnny Sørensen.

– Dersom alt går etter planen, så skal turbinene være i full gang med å produsere fornybar energi i løpet av sommeren 2018, sier han.

Nyheter fra Troms og Finnmark