Hopp til innhold

Fant prematurt foster i uthus i Kvæfjord

Politiet har startet etterforskning etter at et prematurt foster ble funnet i et uthus i Kvæfjord i Sør-Troms.

Borkenes, Kvæfjord

I dette falleferdige bygget i Kvæfjord ble fosteret funnet.

Foto: Robin Lyså

Mandag morgen denne uka ble politiet varslet om at det var funnet et lik i et uthus.

– Patrulje og krimteknikere kjørte da til stedet og tok hand om det som i ettertid viste seg å være et foster. Det ble igjen fraktet til Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø for videre undersøkelser, sier stasjonssjef Frank Magne Sletten ved Harstad politistasjon.

Han opplyser at liket bærer preg av å ha ligget lenge.

Troms politidistrikt etterforsker nå funnet for å avklare identitet.

Sletten

For ett år siden etterforsket politiet en lignende sak. Stasjonssjef Frank Sletten i Harstad sier det er for tidlig å si at det er en sammenheng mellom de to funnene.

Foto: Martin Mortensen / NRK

– Det er for tidlig å ha noen formening om hva som har skjedd. Det gjenstår fortsatt etterforskning og prøvesvar før vi vet mer om saken, sier han.

Undersøker fosteret

Politiet gjør undersøkelser som er knyttet til funnstedet, og undersøker også personer som kan ha tilknytning til denne adressen.

– Hvem fant fosteret?

– Det var beboere som hadde tilknytning til funnstedet, sier han.

Borkenes, Kvæfjord

Eieren av bygget ønsker ikke å kommentere funnet som ble gjort mandag morgen.

Foto: Martin Mortensen / NRK

Det andre funnet på ett år

I oktober 2019 ble det funnet et prematurt foster på en annen adresse i Kvæfjord. Det ble funnet i et hus på Borkenes, og ble oppdaget under oppussing av huset. Politiet fant identiteten til fosterets foreldre. Moren var død for flere år siden, og politiet fant ikke noe grunnlag for å gå videre med etterforskningen.

– Vi har valgt å gå bredt ut og undersøke om det kan være andre omstendigheter rundt dette funnet. Samtidig ser vi at det er likhetstrekk. Så det er naturlig nok sentralt i vår etterforskning.

Huset i Kvæfjord

Eieren av huset der den døde ble funnet i 2019 oppdaget liket under en større renovering av huset.

Foto: Erlend Koppergård / NRK

– Har dere vært i samtale med de involverte i det forrige funnet?

– Vi har det, det er en del av de taktiske etterforskningsskrittene vi tar. I tillegg jobber vi ut fra andre opplysninger som måtte tilkomme saken.

Politiet avventer nå nærmere identifikasjon av det premature fosteret. DNA-prøver av fosteret er sendt til Universitetssykehuset i Oslo.

– Dette vil gjøre etterforskningsarbeidet vårt mer oversiktlig framover. Oslo universitetssykehus jobber med saken, sier stasjonssjef Frank Sletten i Harstad.

Ordfører: – Ei trasig sak

– Vi ble orientert av politiet ganske umiddelbart, forteller ordfører i Kvæfjord, Torbjørn Larsen.

Han vil ikke gå nærmere inn på det han fikk vite av politiet.

– Vi har fått vite nok til å ivareta innbyggerne våre. Dette er ei trasig sak, og vi tenker på dem som er berørte. Nå skal vi legge til rette for at alle som trenger hjelp, får hjelp, sier Larsen, som har kommunens kriseteam stående klart.

– Dere har opplevd en liknende sak for ett år siden. Hvordan preget det kommunen?

– Det opprørte folk. Man tenker på de berørte. Sånne saker er ofte utslag av tragedier på et eller annet nivå. Vi er et lite lokalsamfunn der folk bryr seg om hverandre. Derfor preger det folk, avslutter ordføreren.

NRK har vært i kontakt med eieren av uthuset som ikke vil uttale seg om funnet.

For andre gang på ett år blir det funnet et lik av et prematurt foster i Kvæfjord i Sør-Troms.

– Helt forferdelig

På kommunesenteret Borkenes i Kvæfjord er det en rystende nyhet de har fått servert denne formiddagen. Karen Sofie Svendsen reagerer sterkt på funnet av nok et dødt foster.

– Jeg syns det er grusomt, det er rett og slett en tragedie. Det er trasig for dem som er berørt, sier hun.

Trist hendelse

Karen Sofie Svendsen synes det er en trist sak politiet nå har fått i hendene.

Foto: Martin Mortensen / NRK

Willy Karlsen sier seg enig.

– Jeg syns det er helt forferdelig. Jeg vet ikke hvordan det kan skje. Jeg får håpe de får oppklart dette, sånn at det ikke blir så mange spekulasjoner. Sist tok det helt av med spekulasjoner. Jeg håper det ikke blir sånn nå. Det gikk jo greit forrige gang, det tok ikke så lang tid før politiet kunne si hva det var.

Lars Hognestad sier det blir mye prat om funnet som er gjort.

– Alle spør hva og hvorfor dette har skjedd, sier han.

Spør seg hvorfor

Lars Hognestad sier det blir mange spekulasjoner når det nå er gjort enda et funn av et dødt foster i Kvæfjord.

Foto: Martin Mortensen / NRK