Fant gamle matrester og avskallet maling på UNN-kjøkken

Mattilsynet med alvorlige funn på kjøkkenet på Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø.

Gamle, inntørkede matrester, fett, svarte belegg og avskallet maling.

Dette var noen av funnene Mattilsynet avdekket under besøket hos Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø den 8. mars i år.

Mattilsynet kom med sterk kritikk av renholdet og hygienen på produksjonskjøkkenet ved sykehuset.

Unni Tolbøl Boiesen var en av Mattilsynets tre inspektører som utførte inspeksjonen tidlig i mars. Hun ser på saken som svært alvorlig.

Unni Tolbøl Boiesen

Mattilsynets inspektør Unni Tolbøl Boiesen.

Foto: Privat

– Vi vurderer at funnene vi gjorde var alvorlige, fordi det er snakk om et større hospitalskjøkken. Derfor fikk de også en veldig kort frist til å vaske ned lokalene, forklarer Boiesen til NRK.

Ikke helseskadelig

Fristen som Mattilsynet ga UNN var på en snau uke, 14. mars. Til tross for den korte fristen, var ikke tilstandene ille nok til at produksjonskjøkkenet var i fare for å stenges ned.

– Vi har ikke vurdert det som en direkte helsefare. I så fall ville vi ha stengt kjøkkenet, men det gjorde vi altså ikke.

Det sier Boiesen, før hun begrunner avgjørelsen både med at temperaturene i lokalet oppfylte alle krav, og at bordflatene som er i direkte kontakt med maten, var tilstrekkelig rene.

Mattilsynet anmodet UNN om å raskest mulig utføre renhold i alle virksomhetens lokaler.

Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø

Mattilsynet gjorde det de klassifiserer som alvorlige funn under inspeksjonen ved UNN i Tromsø.

Foto: NRK

Raskt håndtert

UNNs Drifts- og eiendomssjef, Kristina Bratrein, sier at situasjonen selvsagt blir tatt på alvor, og at problemene allerede er tatt hånd om.

– Da Mattilsynet hadde avgitt rapporten, tok vi selvfølgelig tak i det med en gang. Vi gjennomgikk rutinene våre og så at det var ting der som vi kunne gjøre bedre. De tingene forbedret vi umiddelbart. For sikkerhets skyld vasket vi ned hele kjøkkenet, og tok grep om de punktene Mattilsynet hadde kommet med.

Den 14. mars var Mattilsynet tilbake på kjøkkenet på UNN. Denne gang for å følge opp de tiltakene som sykehuset skulle utføre.

– Da kom de på et nytt besøk, og godkjente de tiltakene som vi har gjort i ettertid, forteller Bratrein.

I tillegg til nedvaskingen av lokalene, påla Mattilsynet UNN å utarbeide en vedlikeholdsplan. Dette for å kartlegge de mest omfattende vedlikeholdsbehovene ved sykehuset.

UNN har frist til 7. april for å sende inn vedlikeholdsplanen.