Hopp til innhold

Gjorde minesøk på vinteren mens det lå meter med snø

Statsbygg har basert hele sin risikovurdering for den nye Storskog grensekontrollstasjon, på en befaring gjort midt på vinteren med meter av snø. Forsvaret selv advarte mot å ta befaringen på dette tidspunktet.

Storskog

Prislappen steg til 750 millioner kroner fordi man valgte å bruke fjernstyrte gravemaskiner på hele grunnarbeidet.

Foto: Arnstein Jensen / NRK

Den nye Storskog grensekontrollstasjon skal bygges med fjernstyrte gravemaskiner, fordi det kan ligge eksplosiver fra krigens dager på tomta.

Nå viser det seg at hele risikovurderingen ble gjort mens det fortsatt lå meter med snø.

I risikorapporten som Forsvarets eksplosivgruppe har utarbeidet, står det:

«Det er av flere årsaker svært uhensiktsmessig å gjennomføre en slik søksoperasjon under vinterforhold»

Likevel har Statsbygg basert hele sin konklusjon på denne ene befaringen.

Det har fått konsekvenser for prosjektet. Prislappen steg til 750 millioner kroner fordi man valgte å bruke fjernstyrte gravemaskiner på hele grunnarbeidet.

Politimester i Øst-Finnmark, Ellen Katrine Hætta mener at risikovurderingene ikke har vært grundig nok.

– Det står jo i rapporten at det fortrinnsvis før gjøres når det er bar mark og telefritt. Den jobben er ikke gjort oppe på Storskog, sier Hætta til NRK.

Politimesteren i Øst-Finnmark krever en ny undersøkelse av grunnen der den nye grensestasjonen på Storskog skal bygges.
Statbygg baserte sin risikovurdering på en ekspolsivbefaring som ble gjort gjort midt på vinteren. 
Forsvaret advarte om at det var lite hensiktsmessig å gjøre det på det tidspunktet.

Forsvarsbygg ryddet rimeligere

På nabotomten, 700 meter i luftlinje, skal Forsvarsbygg bygge ny forlegning for grensesoldatene.

Risikoen for gamle eksplosiver er like stor på den tomta.

NRK fortalte tirsdag at de to byggeprosjektene har fått en enorm prisforskjell som følge av at Statsbygg skal bruke robotgravemaskiner, mens Forsvarsbygg valgte å rydde tomta på sommerstid med eksplosivryddere til en pris på en million kroner.

Også Forsvarsbygg sin tomt ble først undersøkt på vinteren. Prosjektleder Steinar Fossen forteller at de vurderte det slik at det ikke holdt med kun en vinterundersøkelse.

– Nei, det viste seg i ettertid at det holdt ikke. Du ser mye mer om sommeren og det er lettere å finne eventuelle eksplosiver, sier Steinar Fossan.

September 2012 brukte forsvaret litt over ei uke på å rydde hele tomta si for eksplosiver. De fant noe ammunisjon, en håndgranat og 150 millimeter tyske granater.

For det meste var det metallskrot fra nyere tid som lå gjemt under lyngen.

NRK var med da forsvaret ryddet sin tomt.

I risikorapporten som NRK har fått tilgang til står det at metallsøkeren gir utslag overalt hvor de søker, men: «I hvor stor grad utslagene representerer ammunisjon kan en på det nåværende tidspunktet ikke konkludere med»

Grenseovergangen på Storskog

Området rundt grensestasjonen på Storskog kan skjule miner og bomber fra andre verdenskrig.

Foto: Erlend Aas / Scanpix

Måtte holde tidsfrist

Statsbygg har nektet NRK innsyn i rapporten fra forprosjektet og vil ikke kommentere hvorfor de valgte kun å utføre en risikovurdering på vinteren.

NRK kjenner til at Statsbygg hadde frist til våren 2012 på å levere sin rapport om den nye grensestasjonen til Justisdepartementet, og for å holde tidsfristen måtte de foreta søk på vinteren.

Dermed ble konklusjonen om bruk av fjernstyrte gravemaskiner kun basert på denne ene befaringen.

Det vil i så tilfelle bli det aller første prosjektet i Sør-Varanger hvor det har vært nødvendig med slike gravemetoder. Heller ikke på tomta til nye Kirkenes sykehus er dette tatt i bruk.

Til tross for at området er regnet som det stedet i kommunen hvor mest eksplosiver ble lagt igjen etter krigen.

Ellen Katrine Hætta

Politimester i Øst-Finnmark, Ellen Katrine Hætta mener risikovurderingene ikke har vært grundig nok.

Foto: Elvi Rosita Norvang

Må undersøkes på nytt

Konklusjonen fra risikorapporten står det tydelig: «Generelt bør risiko og sårbarhetsanalyser utføres mens det er bar mark. Søk, versifisering og eventuelt destruksjon av påviste ammunisjon og eksplosiver bør utføres mens det er bar og telefri mark».

Justisdepartementet har ikke ønsket å kommentere saken.

Politimester Hætta mener Statsbygg nå må lære av Forsvarsbygg.

– Jeg synes man bør ta en grundigere undersøkelse og fjerne all tvil. Det bør gjøres på samme måte som Forsvarsbygg har gjort på sin nye forlegning. Rydd tomta først og ikke samtidig som grunnarbeidet, sier Hætta til NRK.