Færre laksefiskere i norske elver

Lakseforvalter er bekymret over at det fiskes færre døgn i norske elver, og at laksefiskernes tilfredshet synker.

Laksefiske

Dårlig fiske fører til færre laksefiskere i elver i Norge.

Foto: Thomas Nikolai Bleikeli / NRK

– Når det er lite fisk i elva så er det vanskelig å holde på interessen. Når det i tillegg kommer mange forskjellige regler å forholde seg til, så vil det påvirke interessen fra fiskerne ytterligere. Det er vi veldig bekymret for, sier daglig leder Tor Erland Nilsen i Alta laksefiskeri Interessentskap.

I følge en ny spørreundersøkelse gjort av Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet på Ås, går antallet laksefiskere i norske elver ned.

Det fiskes færre døgn per sesong, og fiskernes tilfredshet synker. Det går også utover fisketurismen.

Undersøkelsen viser at de som gir seg er laksefiskere som fisker i sin lokale elv, er yngre, og er mindre interessert enn de som velger å fortsette.

I den velrenommerte Altaelva har man så langt ikke merket en nedgang i antall laksefiskere, ettersom de har fått solgt alle sine fiskekort.

– Men vi har hatt noen dårlige år nå så vi er jo bekymret hvis det blir flere dårlige år, at dette også kommer til å gjelde oss, sier Nilsen.

Har tatt seg opp

Etter tidenes dårligste start på laksefisket før Sankthans, har det etter hvert tatt seg opp og blitt nokså bra.

– Vi får se hvordan innsiget blir nå videre, men vi ligger såpass langt etter 2014-fangsten så det skal litt til for å ta igjen det. Fjoråret var et veldig dårlig år for laksefisket i Altaelva, slår Nilsen fast.

Færre laks inn til norskekysten de siste 5-7 årene har gitt strengere kvoter, redusert sesonglengde og stengte elver i flere regioner. Dette har medført at fiskerne i løpet av kort tid har måttet tilpasse seg nye fiskeregler og bestandsforhold ved å endre holdninger, atferd eller fiskedeltagelsen.

Nå har også Miljødirektoratet foreslått å stramme inn på laksefisket i Norge, for å bevare villaksstammene i ulike vassdrag.

– Vanskelig å holde på interessen

Tor Erland Nilsen

Daglig Leder Tor Erland Nilsen i Alta Laksefiskeri Interessentskap, sier det er vanskelig å holde på interessen til laksefiskerne når det er lite fisk i elvene.

Foto: Kai-Erik Bull/NRK

Ifølge undersøkelsen skal en kombinasjon av mer laks, billigere og mer tilgjengelig fiske være noe av det som kan lokke laksefiskerne tilbake til elva.

De har gått ned på antall storlaks per person, fra tre storlaks i fjor til kun to storlaks per person i år. Det er en nedgang på 33 prosent for storlaksen, på grunn av tidligere dårlige lakseår.

– Hvis det fortsetter slik må også vi innføre flere tiltak, sier Nilsen.

Nyheter fra Troms og Finnmark

Sveinung Åsali

Sveinung Åsali gir deg nyhetene i Nordnytt

Sveinung Åsali gir deg nyhetene i Nordnytt