Egen nordnorsk sone

Nå skal alle i nord kunne ta i bruk russisk arbeidskraft.

Bjarne Håkon Hanssen
Foto: Poppe, Cornelius / SCANPIX

Det skal bli enklere å importere utenlandske arbeidere til de nordnorske fylkene.

Egen sone

Arbeids og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hansen la i dag frem en stortingsmelding om arbeidsinnvandring.

- Det viktigste her er at vi lager en egen sone for Nord-Norge, som gjør at russiske ufaglærte kan få en midlertidig arbeidstillatelse i alle bransjer hvis de tar jobb i de tre nordligste fylkene. Dette er en veldig åpning for arbeidskraft fra Russland.

Nord-Norge blir altså en egen sone i , hvor det åpnes for arbeidsinnvandring av russere.

I dag har fiskeindustrien mulighet til å hente inn russisk arbeidskraft, men det nye nå blir at andre bransjer får tilsvarende mulighet.

Dermed blir Nordkalotten et nesten fritt arbeidsområde likt dagens frie arbeidsmarked i EU/EØS-området.

Lettelse i visumpolitikken

Den nye ordningen vil innebære at man ikke lenger trenger arbeids- og oppholdstillatelse for å jobbe her i landet. Snart vil det holde at man har en jobb å gå til, og at arbeidsgiveren går god for de nye arbeidsinnvandrerne.

- Vi legger opp til en lettelse i visumpolitikken som gjør at det blir mye enklere for russere å få visum til Norge, noe som skal få folk til folk-sammarbeidet i nord til å gli mye mer smidig, sier Hansen.

For næringslivet i Nord-Norge er dette en viktig reform, sier regiondirektør for NHO i Finnmark Marit Helene Pedersen.

- Det betyr at Barentsregionen blir en funksjonell arbeidsmarkedsregion.

Grenseboerbevis

Norge går inn for å innføre et grenseboerbevis ved grensen til Russland som ifølge Bjarne Håkon Hanssen vil gjøre det mulig for russere i Nikel å kjøpe snus på Rema i Kirkenes uten store viderverdigheter.

De generelle visumreglene for innbyggere utenfor grensesonen skal også gjøres betydelig enklere og mer smidig.

Både Bjarne Håkon Hanssen og utenriksminister Jonas Gahr Støre skal diskutere innføringen av grenseboerbevis med sine russiske kolleger.

- Vi foreslår en voldsom omlegging av dagens system. Jeg ønsker en smidig grense der arbeidskraften kan flyte over grensen enten behovene er i Norge eller Russland, sier Bjarne Håkon Hanssen.