Dyr blir drepne av fiskeutstyr

Fiskeutstyr på avvege kan i verste fall drepa dyr. Leiinga i Statens naturoppsyn opplever jamleg dyr som set seg fast i fiskeutstyr og bos. Direktør Morten Kjørstad ber folk gjera alt praktisk mogleg for å fjerna fiskesnøre og liknande.