Hopp til innhold

Miljøkrim i laksenæringa skal straffes strengt

Det skal reageres strengt på lovbrudd fra oppdrettsnæringa. Det sier Høyesterett, som nå har gitt en produksjonssjef fengselsstraff for feilrapportering av lakselus.

Høyesterett

RETNINGSGIVENDE: Høyesterett, som øverste organ i norsk rettsvesen, har valgt å komme med prinsipielle uttalelser i forhold som gjelder lovbrudd innenfor oppdrettsnæringa knyttet til miljø.

Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Høyesterett behandlet i forrige uke selve straffeutmålingen i en sak hvor en produksjonssjef i Finnmark var blitt dømt til fengsel for feilrapporteringer av lakselus.

Kvinnen fikk redusert sin straff, men unngikk likevel ikke en fengselsdom.

– Denne dommen vil nå få betydning for flere oppdrettssaker, sier statsadvokat Aud Slettemoen i Økokrim.

Grieg Seafood

LUSETELLING: I tre månedsrapporter til Mattilsynet i 2010 og 2011 sendte den kvinnelige ansatte avgårde lusetall før hun visste resultatet av tellingene. Bildet er fra ventemerden til Grieg Seafoods lakseslakteri i Finnmark, og tatt i en annen sammenheng enn den omtalte saken.

Foto: Robin Mortensen/NRK

Skaper presedens

Dommen fra Høyesterett er første gang det behandles en straffesak fra oppdrettsnæringa. Derfor gjør de flere prinsipielle uttalelser i et saksområde som er upløyd mark i det norske rettssystemet.

Dommen kan derfor sier å ha prejudikatslignende virkning. Det betyr at den nå vil skape presedens for framtidige straffesaker.

I dommen skriver Høyesterett blant annet:

«Myndighetene har de siste tiår tillatt en sterk vekst i oppdrettsnæringen på tross av de miljøproblemer som følger med virksomheten. Som lagmannsretten påpeker innebærer dette at oppdretterne til egen vinning er gitt rett til bruk av allmennhetens naturmiljø og ressurser, og det følger utvilsomt av dette en særlig forpliktelse til å overholde forutsetninger og begrensninger som offentlig myndighet har satt for virksomheten».

Og videre:

«Både hensynet til miljøet og til næringen tilsier dermed at det av allmennpreventive grunner må reageres strengt på forsettlige overtredelser».

Aud Slettemoen

ØKOKRIM: Statsadvokat i Økokrim, Aud Slettemoen.

Foto: Lasse Lerdahl

Et tydelig signal

– Dette er et tydelig signal til næringen, tilsyn og politi- og påtalemyndigheter, om at dette skal tas på alvor og at slike type lovbrudd skal møtes med streng reaksjon, sier Slettemoen i Økokrim.

Hun forklarer at dette nå gjelder alle type lovbrudd i oppdrett som går på miljø.

– Det vil gjelde lakserømming, lakselus og for eksempel saker om regelbrudd som vil føre til økt smitterisiko, sier hun.

Anmelder oppdrettere

Norges Miljøvernforbund anmelder samtlige lakserømninger. Siden nyttår har de anmeldt oppdrettsselskaper hele seks ganger.

De mener høyesterettsdommen er et klart signal til påtalemyndigheten som behandler politianmeldelsene.

– Dette har vi ventet lenge på. Det er på tide at det blir straff ovenfor de kjeltringene det gjelder, og at det svir, sier Ørjan Holm, fagansvalig for havmiljø i miljøvernforbundet.

Are Kvistad

Kommunikasjonsdirektør Are Kvistad i Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening.

Foto: FHL, pressefoto

Are Kvistad, kommunikasjonsdirektør i Fiskeri og havbruksnæringens landsforening, sier de uansett er avhengig av at selskapene følger lover og regler.

– Det gjelder i havbruksnæringen som i alle andre næringer. Det er en selvfølgelighet for oss, sier han.