– Han er veldig klar på at han bare skulle skremme

Selv om det ikke er tvil om hvem som skjøt Pimsiri Songngam og hennes sønn, må retten avgjøre om 60-åringen skjøt med vilje, sier hans forsvarer.

Forsvarer Stein Rønning og aktor Torstein Lindquister i lagmannsretten

ANKESAK: Forsvarer Stein Rønning vil kreve lavere straff enn de 21 årene tingretten kom fram til. Aktor Torstein Lindquister (bak) kan ikke se noen formildende omstendigheter.

Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

På dagen ett år etter de dødelige skuddene i Kirkenes startet ankesaken i Hålogaland lagmannsretten.

Øst-Finnmark tingrett fant ingen formildende omstendigheter og dømte ektemannen til 21 års fengsel. Han har anket både skyldspørsmålet og straffeutmålingen.

Den nå 60 år gamle tiltalte har vansker med å uttrykke seg klart i retten og er kraftig vansiret etter at han skjøt seg selv i hodet med hagla.

– Retten må ta stilling til om det er skudd som er utført med det forsett å skulle ta livet av ektefelle og stesønn. Der ligger saken, sier forsvarer Stein Rønning.

– Kjernespørsmål hvordan skuddene falt. Han har sagt at han går opp for å skremme, og er veldig bevisst på det. Derfra til ansvar for skuddene er et stykke vei å gå, sier Rønning.

– Antyder du at skuddene kan ha gått av ved et uhell?

– Det er først på torsdag at jeg skal holde min prosedyre. Og dermed går jeg ikke videre på det nå, sier Rønning.

Pimsiri Songngam (37) og sønnen hennes Petchngam (12)

Venner og naboer tente lys for Pimsiri og Petchngam etter drapene 29. august 2016.

Foto: IDA KARINE GULLVIK / NRK

Håpet å være venner

Uansett vil Rønning be om lavere straff enn 21 år.

– 21 års fengsel er den strengeste straffen man kan ilegges, og da må man se om dette er den verste av alle tenkelige handlinger som munner ut i et dobbeltdrap. Det skal jeg prosedere.

– Han fikk selv store skader. Hvordan har han hatt det etterpå?

– Han har hatt det så forferdelig som man kan ha det. Han har mistet en ektefelle; han har sagt at det var et ønsket samlivsbrudd, men han hadde håp om at de skulle være venner. Han hadde et nært og godt forhold til stesønnen. Han har selv store skader og har fått en dom på 21 år. Her er det tre som har tapt veldig mye, men min klient er den eneste som er i live.

Dobbeltdrapssak i lagmannsretten

Disse skal utmåle straffen hvis juryen finner 60-åringen skyldig. Fra venstre lagdommer Kari Mjølhus, rettens leder lagdommer Stig-Ole Haug og ekstraordinær lagdommer Harald Jølle.

Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

Ikke formildende

Aktor Torstein Lindquister mener bevisene i saken ikke etterlater tvil om de viktige punktene.

– Jeg antar at saken i vil stå omtrent likt som i tingretten, sier han.

Torstein Linquister

Aktor Torstein Lindquister

Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

– Vil du fortsatt legge ned påstand om maksimumsstraff?

– Nå får vi gi ham en sjanse til å forklare seg, så får retten vurdere om det er formildende omstendigheter. Men det var altså noe tingretten ikke fant.

Lindquister tror ikke på 60-åringen når han påberoper seg hukommelsessvikt.

– Det er litt påfallende at han husker såpass mye detaljer tett inntil det fatale skuddene, så er det helt svart derfra. Det har jeg tidligere sagt at jeg ikke fester så mye lit til.