Dømt til 21 års fengsel for dobbeltdrap i Kirkenes

– De var totalt forsvarsløse i situasjonen, og uten noen muligheter for flukt, kommenterer Hålogaland lagmannsrett.

Dobbeltdrap Kirkenes

Mannen drepte sin kone og hennes sønn i Kirkenes natt til 29. august 2016.

Foto: Amund Trellevik/NRK

En 60 år gammel mann fra Kirkenes er nå dømt for 2. gang for å ha drept sin kone Pimsiri Songngam og stesønnen Petchngam i august i fjor.

Hålogaland lagmannsrett har funnet at dommen fra Øst-Finnmark tingrett på 21 års fengsel var riktig.

Gjennom fire dager ble hele straffesaken behandlet på nytt med nye øyne, men også her fant retten at drapene var forsettlig.

Drept i Kirkenes

Pimsiri Songngam og hennes sønn «Belt» ble skutt og drept på guttens soverom i august i fjor.

Foto: Ida Karine Gullvik / NRK

– Brutalt og gruvekkende

Lagmannsretten skriver i dommen at etter deres syn ble drapene begått på en særs brutal og gruvekkende måte, og med klare elementer av planlegging i forkant av drapshandlingene.

De tiltrer også tingrettens beskrivelse av drapshandlingene som rene henrettelser, hvor kona først ble vitne til at sønnen ble skutt og dødelig såret, før hun selv ble drept med sønnen som vitne.

– De var totalt forsvarsløse i situasjonen, og uten noen muligheter for flukt, kommenterer lagmannsretten. De fant ingen formildende omstendigheter for straffeutmålingen.

Statsadvokat Torstein Lindquister har lest dommen.

– Vi registrerer at domstolene er enig, og har gitt han lovens strengeste straff. Det mener vi er riktig tatt i betraktning omstendighetene for drapet, sier han til NRK.

Dobbeltdrapssak i lagmannsretten

Hålogaland lagmannsrett konkluderer med det samme som Øst-Finnmark tingrett. Fra venstre lagdommer Kari Mjølhus, rettens leder lagdommer Stig-Ole Haug og ekstraordinær lagdommer Harald Jølle.

Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

Skulle skilles

Pimsiri Songngam giftet seg i 2013 med en norsk gruvearbeider som etter hvert ble arbeidsledig. Han hadde to millioner i spillegjeld og et økende alkoholproblem. Konflikten mellom ektefellene var i ferd med å spisse seg til. I uka før hun ble drept var Pimsiri i kontakt med politiet to ganger.

I ettertid har politiet blitt gransket av Spesialenheten, som ikke fant noe straffbart ved håndteringen av saken. Krisesentersekretariatet har derimot vært kritisk til at politiet ikke fulgte de vanlige rutinene for å avdekke om kvinnen var i fare.

Pimsiri selv mente at ektemannen bare drakk og sov, og at hun ville klare seg greit hjemme fram til mandag. Da skulle hun og sønnen flytte til krisesenteret. Men klokka 04 den morgenen ble de skutt og drept.