Her kan de miste arbeidsplasser

I Vardø kommune lengst nordøst risikerer man tap av viktige arbeidsplasser, mens rike kommuner i sør kommer langt bedre ut av statsbudsjettet.

Kiberg

Vardø kommune er budsjettaperen i Finnmark i det nye statsbudsjettet som ble lagt frem i dag. Kommunen kan komme til å miste en rekke offentlige arbeidsplasser.

Foto: NILS HENRIK MÅSØ / NRK

– Jeg er jo veldig glad for at folketallet i vår kommue har økt, noe som også har gjort utslag i overførte midler fra staten, sier ordfører Eva Husby.

Eva Husby er ordfører for den kommunen i Finnmark som har den største veksten. Hasvik får også tilsagn om nær 1,3 millioner i regjeringas tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak.

Men helt øst i samme fylke finner vi ordfører Lasse Haugom i Vardø kommune, som kommer dårligst ut. Vardø kan blant annet miste en rekke offentlige arbeidsplasser.

– Frykter tap av arbeidsplasser

– Når det gjelder voldsoffererstatning vil saksbehandlingstiden gå veldig opp for dem som søker. Det vil også trolig ha en konsekvens for de ansatte ved bedriften, som igjen rammer kommunens skatteinntekter, sier Vardøordføreren.

Bistandsadvokat Siv Hallgren uttrykte allerede i juni til NRK at hun er svært bekymret over at regjeringen ønsker å skjære ned på støtten til Kontoret for voldsoffererstatning. – En tilbakestilling til et budsjett på 2011-nivå vil rasere tilbudet, skrev KFV i et brev til Justisdepartementet da.

Foto: Junge, Heiko / SCANPIX

Kontoret for voldsoffererstatning, som ble styrket etter terroren på Utøya, får pengene trukket tilbake i forslaget til statsbudsjettet. Kontoret kan risikere å måtte si opp 15 ansatte når 15 av 25 millioner kroner utgår i årets forslag til statsbudsjett.

Antall saker til KFV har økt med 38 prosent siden 2010.

– Jeg ser på det med stor bekymring at man ønsker å skjære ned på støtten til Kontoret for voldsoffererstatning (KFV), sa Siv Hallgren, bistandsadvokat og leder av Advokatforeningens utvalg for bistandsadvokater til NRK i juni.

– Nord-Norge den store budsjettaperen

Stian Lindgård, direktør for justis og samfunn hos fylkesmannen i Finnmark sier variasjonen er stor i veksten av frie inntekter.

– Vardø og Hasvik er ytterpunktene som kommer henholdsvis dårligst og best ut. Vi skal gå gjennom tallene og ha en dialog med kommunene i forhold til de utfordringene de vil oppleve nå, sier Lindgård.

Torgeir Knag Fylkesnes

– Områder med spredt befolkning i nord kommer dårligst ut, mener stortingsrepresenatnt Torgeir Knag Fylkesnes fra SV i Troms.

Foto: Carsten Aniksdal

– Hvilke utfordringer vil de komme til å oppleve?

Svaret vil variere fra kommune til kommune, men i snitt kommer vi dårligere ut enn i landet for øvrig. Det er de tallene vi må komme til bunns i, sier Lindgård.

Det er ikke bare Finnmark som taper. Nord-Norge er den store taperen i forslaget til statsbudsjett.

Det mener stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes fra SV i Troms.
Den nye kommunemodellen vil slå hardt ut i nord, mener han.

– De rikeste kommunene i sør kommer best ut, mens områder med spredt befolkning i nord kommer spesielt dårlig ut. Vi ser at regjeringen vrir pengene inn mot det sentrale østlandsområdet, sier Knag Fylkesnes.