Hopp til innhold

Disse stemmene kom for sent – blir forkastet

Over hele landet er hundretalls av forhåndsstemmer kommet for sent inn til valgstyrene. Velgeren har gjort alt korrekt, men sen postgang gjør at stemmen forkastes.

Johan Vasara

Ordfører Johan Vasara i Kautokeino kommune holder opp de 21 forhåndsstemmene som er kommet for sent til stortings- og sametingsvalget i kommunen.

Foto: Kautokeino kommune

– Det er en alvorlig situasjon vi er i nå. Spesielt ved sametingsvalget, der det er få stemmer som avgjør om man får inn mandater eller ikke, sier ordfører Johan Vasara i Kautokeino kommune.

I hans kommune har 21 forhåndsstemmer hittil kommet for sent og blir derfor forkastet. Ti av dem i sametingsvalget. I nabokommunen Karasjok har de mottatt minst 27 konvolutter etter fristen. De er fortsatt uåpnet.

– Det er i alles interesse å få ordnet opp i det, slik at folk som avgir sin stemme får stemmen telt og gyldig, fortsetter ordfører Vasara.

Over hele landet

En kjapp ringerunde sørover viser at problemet ikke er enestående for Nord-Norge.

– Jeg har ikke oversikt enda, fordi det kommer fortsatt, sier valgansvarlig Elin Solberg i Bergen kommune.

– I dag har jeg fått én, to, tre … ni konvolutter med posten i dag. Og vanligvis kommer det litt i neste uke også, fortsetter hun.

44 forhåndsstemmer er foreløpig registrert for sent i Bergen. I Trondheim er det 23. I Oslo har de fått minst 161 forhåndsstemmer etter fristen.

Anne Kristin Vie i Forbrukerrådet

Anne Kristin Vie vil endre valgloven. Hun er fagdirektør for offentlige tjenester i Forbrukerrådet.

Foto: Kjetil Kern, NRK

Lovendring

I 2013 kom til sammen 1.643 forhåndsstemmer for sent til å bli med i opptellingen etter stortingsvalget. Tre år senere ble loven endret nettopp for å få med forhåndsstemmene. Fristen ble utsatt til tirsdag klokken fem, men fortsatt når ikke stemmene frem.

Anne Kristin Vie, fagdirektør for offentlige tjenester i Forbrukerrådet, reagerer sterkt på at hundrevis av stemmer fortsatt forkastet på grunn av sen postgang.

– Det er like ille i dag som tidligere. Jeg tror det blir en demokratisk utfordring dersom stemmer som er avlagt innenfor reglene, ikke skal telle, sier Vie til NRK.

– Man kan jo komme opp i en situasjon hvor det faktisk kunne utgjort et utjevningsmandat eller et direktemandat, fortsetter hun.

Det er ikke godt nok, konkluderer Vie. Valgloven må endres slik at alle stemmer kommer med, mener hun.

– Vi vet jo ikke hva fremtiden vil bringe.

Siri Dolven

Siri Dolven ser alvorlig på saken. Hun er avdelingsdirektør for valg og lokaldemokrati i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Foto: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

– Alvorlig

– Vi ser svært alvorlig på at stemmer ikke kommer frem i tide. Det er en problemstilling vi vil se på i evalueringen av årets valg, sier Siri Dolven til NRK.

Hun er avdelingsdirektør for valg og lokaldemokrati i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

21. juni i år ble det satt ned et lovutvalg som skal se på hele valgloven, ledet av lagdommer Ørnulf Røhnebæk. Her vil også forhåndsstemmer stå på agendaen.

– De vil se på hvordan forhåndsstemmer kan komme frem i tide, nå som posten også reduserer sine forsendelsesrutiner, sier Dolven.

Utvalget kommer med sin innstilling i 2019.

I en e-post til NRK skriver pressesjef John Eckhoff i Posten Norge at interne undersøkelser viser bedre resultater på fremsending av forhåndsstemmer i år enn ved tidligere valg.

– Dette skyldes god dialog med kommunene og klare retningslinjer for hvordan forhåndsstemmene skal sendes. Det har oppstått noen avvik i Posten, men hovedårsaken til forsinkelsene er i år som ved tidligere valg mangelfull adressering fra avsenderkommunene i tillegg til at noen forhåndsstemmer blir innlevert for sent til at de kan nå frem innen frisen for opptelling, skriver han.