Deler ut nettbrett til alle elever: - Det er en historisk dag for Lenvik

Erfaringene fra pilotskoler sør i landet er entydige – elever lærer å lese og skrive raskere med nettbrett. Nå erstatter også Lenvik kommune det tradisjonelle undervisningsmateriellet med nettbrett til alle sine elever på barneskolen.

Finnsnes barneskole

Førsteklassingene ved Finnsnes skole fikk i dag utdelt hvert sitt nettbrett. Lenvik kommune vil innføre nettbrett på alle sine barneskoler.

Foto: Linda Pedersen / NRK

På skolen i Finnsnes fikk førsteklassinger onsdag utdelt hvert sitt nettbrett. Lenvik er, ifølge kommunen selv, den første kommunen som innfører nettbrett på alle sine barneskoler.

En historisk dag i Lenvik kommune, kaller Leder i oppvekst og kulturutvalget i Lenvik, Bjørn Richard Pedersen det.

– Dette er en modernisert måte å lære på, og vi er veldig stolt over at vi innfører dette i kommunen.

– Gir bedre læring

Etter at ei arbeidsgruppe fra kommunen besøkte pilotskolene sør i landet, ble de overbevist om at læring gjennom nettbrett er framtida. Erfaringene fra pilotskolene er entydige – elevene lærer å lese og skrive raskere ved bruk av nettbrett.

– Erfaringen viser at de har en hurtigere progresjon enn med den tradisjonelle undervisningsmetoden. Så de produserer fortere og bedre, sier Pedersen.

Bjørn Richard Pedersen

– Jeg er helt sikker på at vi vil se positive virkninger i vår kommune der elevene tilegner seg læring både fortere og bedre ved bruk av nettbrett, sier leder i oppvekst og kulturutvalget i Lenvik, Bjørn Richard Pedersen.

Foto: Linda Pedersen / NRK

Han har stor tro på prosjektet, og mener at nettbrettene gir gode muligheter til å variere undervisningsmetodene og understøtter ulike læringsstrategier.

– Jeg er helt sikker på at vi vil se positive virkninger i vår kommune der elevene tilegner seg læring både fortere og bedre.

Så om noen år begynner man å se virkningen av det på nasjonale prøver?

– Det får vi håpe, det blir artig å se progresjonen til førsteklassingene som får de utdelt i dag kontra de som ikke har brukt nettbrett i skolen.

Lenvik kommune leaser 1200 lærebrett (ipader) til elevene på barnetrinnet. Ny metode for å lære å lese og skrive skal tas i bruk.

– Ikke dyrere

Lenvik er en kommune med presset økonomi, og det å leie nettbrett til så mange som 1200 elever koster. I år koster innføringa av lesebrett Lenvik kommune 1,7 millioner kroner. Neste år er kostnaden for leasing av brettene 1 million kroner.

Kommunen har avsatt midler fra investeringsbudsjettet som brukes til å dekke engangskostnader i denne satsingen. I tillegg dekker skolene selv driftskostnadene over eget budsjett. Det løses ved at de blant annet kjøper færre engangsbøker og andre læremidler.

– Vi har nedfelt i alle planer at vi skal satse på barn og unge. Selve nettbrettet koster ikke noe særlig mer enn det tradisjonelle undervisningsmateriellet. Det er kursingen av lærere som koster, forteller Pedersen.